Przejdź do treści

Czas na czytanie

Przedstawiamy najnowsze propozycje Wydawnictwa UKSW. Lektura publikacji naszych autorów może stać się ciekawym i wartościowym dopełnieniem świątecznego czasu.

Andrzej Strzałecki, Artystyczne zbiory Strzałeckich

Ten pięknie wydany album to wyraz pasji kolekcjonerskiej pięciu pokoleń rodziny Strzałeckich. Bogato ilustrowana, opatrzona erudycyjnym komentarzem, księga jest hołdem złożonym pradziadowi Antoniemu Janowi Strzałeckiemu (1844-1934). Obdarzony prawdziwym wyczuciem artystycznym utalentowany człowiek, zgromadził jedną z najwspanialszych kolekcji prywatnych w Polsce, głównie w dziedzinie malarstwa, mebli, ceramiki i militariów. Malarz i właściciel przedsiębiorstwa „Roboty dekoracyjne i budowlane”, miłośnik sztuki, patriota, uznał dbałość o zachowanie kultury i tradycji oraz gromadzenie zabytków i pamiątek, za swą misję życiową. Autor pionierskiego opracowania, Andrzej Strzałecki, podjął się tytanicznego zadania odtworzenia całego zbioru rodzinnego, wypełniając lukę w istniejącym dotąd piśmiennictwie poświęconym sztuce kolekcjonerskiej i mecenatowi artystycznemu w Polsce. Ilustrowane bogatą ikonografią fascynujące dzieje rodziny są czymś znacznie więcej niż katalogiem. Zainteresują historyków sztuki i koneserów piękna.

Jan Zieliński, Magiczne Oświecenie

Inspiracją i motywem przewodnim książki prof. Jana Zielińskiego jest podróż dwóch młodych polskich magnatów, braci Mniszech, do górzystych rejonów kantonu Neuchâtel w roku 1764. Autor, znany dotychczas z publikacji poświęconych Młodej Polsce, literaturze współczesnej i pisarzom romantycznym, tym razem czerpie z bogatej spuścizny epoki oświeconej. Jak pisze w recenzji prof. Tomasz Chachulski „książka uzupełnia istniejącą wiedzę o ważne, trafne i przede wszystkim nowe ustalenia, a zarazem wyznacza inny sposób patrzenia na polska literaturę i kulturę tego czasu”. Wymarzona lektura dla badaczy Oświecenia.

Paweł Kuciński, Nacjonalizm, romantyzm, poezja

W tej pozycji autor wskazuje powiązania liryki z historią. Opisuje jak do tradycji romantycznej odnosili się polscy nacjonaliści w latach 30 XX wieku oraz jak była ona wykorzystywana w poetyce prawicowych twórców. Paweł Kuciński zwraca uwagę przede wszystkim na idealizowanie romantyzmu w polskiej tradycji. Pisze o nacjonalizmie romantycznym, który przeciwstawia dwóm innym romantyzmom: narodowo-demokratycznemu i sanacyjnemu.

Magdalena Woźniewska-Działak, W poszukiwaniu koncepcji narodu

W tej pozycji autorka bada wiele tekstów kultury XIX wieku, pod kątem występujących w nich wyobrażeń o narodzie. Problematyki narodowej szuka w wypowiedziach naukowych, filozoficznych, historycznych, literackich i publicystycznych. Zastanawia się także co wpływało na poglądy, emocje, postawy i z jaką definicją polskości identyfikowali się czytelnicy XIX wieku.

21 grudnia 2022