Przejdź do treści

Dzień Kultury Polskiej na UKSW

Warsztaty taneczne, lepienie pierogów i nauka języka polskiego znalazły się w programie pierwszego w historii Uczelni Dnia Kultury Polskiej. Został on organizowany na kampusie Wóycickiego przez Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW dla zagranicznych studentów, uczestników programu Erasmus+.

Ks. dr Mariusz Boguszewski z Wydziału Teologicznego UKSW zaprezentował zebranym polskie tradycje, w tym te związane ze świętami Bożego Narodzenia, Bożego Ciała, dniem Wszystkich Świętych. Omówił typowe studenckie zwyczaje, takie jak udział w juwenaliach czy otrzęsinach. Mówił o miejscach, które warto odwiedzić w czasie wolnym od nauki, w tym o rezydencjach królewskich w Łazienkach i Wilanowie. Poruszył ważne kwestie mogące mieć znaczenie dla studentów nie znających polskich realiów, związane z życiem codziennym w Polsce ora studiowaniem na UKSW.

Podczas wykładu dotyczącego polskich zwyczajów i tradycji

Kilkudziesięciu zagranicznych studentów wzięło udział w przyspieszonym kursie polskich tańców narodowych: oberka, poloneza i krakowiaka, poprowadzony przez dr Barbarę Głasek ze Studium Wychowania Fizycznego UKSW.

Lekcja polskiego, najlepsze pierogi

Dr Vira Neszew wraz z lic. Agatą Królak i lic. Jolantą Zalewską ze Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej WNH UKSW poprowadziły lekcję praktycznego języka polskiego. Studenci nauczyli się podstawowych zwrotów przydatnych w życiu codziennym. Danuta Kosińska z Welcome Centre nauczyła studentów jak zrobić tradycyjne polskie pierogi.

Sztuka lepienia pierogów

– To był bardzo fajny dzień – powiedział Keje z Ibrahim Cecen University of Agri z Turcji. – Nie sądziłam, że podczas warsztatów tanecznych będę się tak dobrze bawić. Bardzo ciekawe były również zajęcia z języka polskiego. Dzień Kultury Polskiej dał mi możliwość spróbowania polskiego tradycyjnego jedzenia. Najbardziej podobały mi się warsztaty lepienia pierogów. Po powrocie do Turcji zamierzam je zrobić dla mojej rodziny.

Otwartość i życzliwość

Na spotkanie dotarli niemal wszyscy spośród 36 studiujących obecnie na UKSW studentów z całego świata. W tym roku są to studenci z Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Słowacji, Portugalii, Turcji, a nawet z tak odległych krajów jak Pakistan, Meksyk, Kolumbia czy Kirgistan. Przez cały okres pobytu na UKSW pozostają pod opieką uczelnianego Welcome center i jego Welcome ambasadorów, którzy pomagają przybyszom odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Chloe Rerat z Lyonu podkreśliła zaangażowanie i indywidualne podejście wykładowców na Wydziale Medycznym Collegium Medicum, a także dużą ilość zajęć praktycznych. Piero z Neapolu, który jest w tym semestrze studentem na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, mówił o serdeczności, jakiej doświadczył ze strony wykładowców na naszych Uniwersytecie. Alesia, studentka z Włoch, od października na Wydziale Prawa i Administracji UKSW, powiedziała, że nasza Uczelnia przypomina jej dobry prywatny uniwersytet, który pozwala na studia w małych grupach, z wykładowcami świetnie mówiącymi po angielsku, zawsze chętnymi do współpracy. Zarówno ona, jak inni uczestnicy spotkania opowiadali, że choć przyjechali do Polski zaledwie przed miesiącem, mieli już okazję zwiedzić Warszawę. Grupowe wycieczki pozwoliły im poznać się i zaprzyjaźnić.

Życzliwość i  otwartość to słowa pod adresem wykładowców Uczelni i opiekunów z Działu Współpracy Międzynarodowej, które padały z ust uczestników programu Erasmus+ najczęściej.

Warsztaty taneczne zorganizowane dla zagranicznych studentów podczas Dnia Kultury Polskiej

Dzień Kultury Polskiej zorganizował UKSW Welcome Center wchodzący w skład Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW we współpracy z Biblioteką UKSW, Szkołą Języka Polskiego dla Cudzoziemców na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, Wydziałem Teologicznym UKSW i Studium Wychowania Fizycznego UKSW.

Welcome Center zajmuje się organizacją pobytu studentów zagranicznych, doktorantów oraz pracowników naukowych. Goście i studenci zagraniczni UKSW mogą liczyć na wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i bytowych. Pracownicy Welcome Center zajmują się również inicjatywami związanymi z integracją i adaptacją cudzoziemców w społeczności akademickiej. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2022).

03 listopada 2023