Przejdź do treści

EkoForum.eu na rzecz „Zielonego Ładu”

ekoforum1.pngAkademicka Platforma Ekoforum.eu, zainicjowana przez dr. Jana Sandnera z Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW ma za zadanie wspierać polskie gminy we wdrożeniu strategii „Zielonego Ładu”.

Powołanie akademickiej platformy konsultingowej Ekoforum.eu jest odpowiedzią na prośby o konsultacje w realizacji polityki proekologicznej na poziomie podstawowych jednostek samorządowych. Serwis jest autorskim pomysłem dr Sandnera, który realizuje go zarówno od strony merytorycznej, jak i technicznej (informatycznej).

ekoforum3.jpg

– W projekcie zawarte są zagadnienia, które poruszają problematykę zmian środowiskowych. Przede wszystkim mają one wpływ na dostęp do zasobów środowiska przyrodniczego. Zmiany, które obserwujemy w środowisku kształtują nowe postawy ludzi i ich oczekiwania od rządzących. Oczekiwania te kierują do swoich bezpośrednich władz, którymi są wójtowie gmin, burmistrzowie miast czy marszałkowie województw – mówi dr Sandner.

Platforma EkoForum.eu wspiera wszelkie działania podejmowane przez władze lokalne na rzecz idei „Zielony Ład”. To strategia rozwoju, która ma przekształcić państwa Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska. Celem projektu EkoForum jest udzielenie pomocy w konstruowaniu zasad polityki regionalnej, która opiera się na zasadach idei zrównoważonego rozwoju. Do jednego z takich zadań należy m.in. przeprowadzanie audytów związanych z występowaniem zasobów środowiska przyrodniczego.

– Strategie zrównoważonego rozwoju gmin stanowią niezwykle interdyscyplinarne dokumenty przy realizacji których powinni uczestniczyć różnego rodzaju specjaliści. Niestety analizując wiele z nich należy uznać, że najsłabszym ich elementem jest analiza własnych zasobów środowiska przyrodniczego. Wynika to nie tylko z braku wiedzy na poziomie jednostek administracyjnych, ale również z braku właściwie przeszkolonych specjalistów którzy potrafią zrealizować tego typu analizy przyrodnicze – zaznacza dr Jan Sandner.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom UKSW prowadzi przedmiot w ramach kierunku Ochrona Środowiska pod nazwą „Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego”, który składa się z wykładów oraz ćwiczeń. Studenci uczą się przeprowadzać audyty strategii zrównoważonego rozwoju gmin. Zajęcia odbywają się na opracowaniach wybranych strategii zrównoważonego rozwoju gmin. Dokonują analizy całości dokumentów oraz technik, które zostały zastosowane do badania zasobów środowiska przyrodniczego. Dzięki takim zajęciom studenci zyskują nowe umiejętności i kwalifikacje, które są poszukiwane na rynku pracy w jednostkach samorządowych na terenie całego kraju. Powołanie platformy konsultingowej nastąpiło w 2019 roku.

– To był czas, w którym wydawało się, że nic nie zatrzyma tego procesu. Niestety wybuch pandemii wstrzymał wszelkie działania konsultingowe i opiniotwórcze w wielu gminach. Mamy nadzieję, że przełom roku 2021/2022 będzie nowym otwarciem dla wznowienia konsultacji i bezpośredniej pomocy we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju gmin i powiatów. Gmina, która prawidłowo zdefiniuje swoją wizję rozwoju w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju ma realną szansę wykorzystać do swoich celów rozwojowych środki finansowe z „Europejskiego Zielonego Ładu” oraz „Polskiego Ładu” – podkreśla dr Sandner.

Serwis EkoForum.eu oprócz swojej podstawowej roli opiniotwórczo-konsultingowej jest również otwarty na promocję rozwiązań proekologicznych czy sprawy społeczne.

drSandner.jpg

Dr Jan Sandner, kierownik projektu EkoForum.eu

 

26 lipca 2021