Przejdź do treści

Finalne wyniki ewaluacji

Literaturoznawstwo i prawo kanoniczne z oceną A+. Mamy 42 uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Znane są już ostatecznie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej.

– Mamy powód do radości i dumy – mówi rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Uzyskaliśmy doskonałe wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej. Najlepsze w historii UKSW. Jest to sukces całej naszej społeczności akademickiej

Najlepsza ocenę A+ otrzymały dwie dyscypliny uprawiane na naszej Uczelni: literaturoznawstwo i prawo kanoniczne. Sześć dyscyplin naukowych uzyskało kategorię A. Są to: nauki teologiczne, filozofia, historia, nauki o sztuce, nauki prawne i psychologia. Kategorię B+ otrzymało łącznie 13 dyscyplin: archeologia, filozofia, językoznawstwo, nauki biologiczne, nauki o kulturze i religii, nauki o komunikacji społecznej i mediach, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, pedagogika, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne.

Od tego roku zatem wszystkie dyscypliny uprawiane i oceniane na UKSW – a jest ich 21 – mają prawo do nadawania stopnia doktora i tyleż stopnia doktora habilitowanego, w sumie 42 uprawnienia.  Dotychczas UKSW posiadało 14 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 doktora habilitowanego.

Na zdjęciu członkowie Senatu UKSW podczas Święta Uczelni 2022

Nowe uprawnienia w zakresie doktoratów obejmują dyscypliny: ekonomia i finanse, językoznawstwo, nauki biologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, informatykę techniczną i telekomunikację oraz nauki o sztuce. Habilitacje w UKSW będzie można uzyskać w następujących nowych dyscyplinach: ekonomia i finanse, językoznawstwo, nauki biologiczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o sztuce, archeologia, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne.

– Dobrze wiemy, że te wyniki to efekt dobrej polityki naukowej naszego Uniwersytetu i ciężkiej, codziennej pracy wszystkich uczonych UKSW oraz doktorantów, bo ich dorobek także brany jest pod uwagę w ewaluacji. Przed nami kolejne wyzwanie – utrzymanie tych kategorii naukowych, a nawet więcej – uzyskanie jeszcze wyższych wyników. Wiemy jak to zrobić. Tylko wspólna praca dla tego dobra, jakim jest UKSW daje wymierne efekty. Zachęcam wszystkich do dalszej wytężonej pracy badawczej i naukowej – dodaje Rektor UKSW.

Uzyskane kategorie działalności jakości naukowej wpływają na uprawnienia do prowadzenia studiów, kształcenia w szkołach doktorskich, nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz uzależniają wysokość środków finansowych, które dana uczelnia otrzymuje z budżetu państwa.

02 marca 2023