Przejdź do treści

Granty z Narodowego Centrum Nauki

Prawie 4,8 mln zł na realizację projektów badawczych pozyskała trójka naszych naukowców w ramach konkursu Opus 26, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki.

Projekty naukowe z zakresu psychologii i fizyki będą realizować naukowcy z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych oraz Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW.

Dr Joanna Gorgol z Instytutu Psychologii (WFCH UKSW) otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 861 860 zł na realizację projektu pt. „Mechanizmy redukujące negatywne skutki wieczornych preferencji dobowych: perspektywa podłużna i eksperymentalna”.

Badania będą dotyczyć związku między porą zasypiania ludzi a ich emocjami. Do opisu różnej pory zasypiania używa się pojęcia „chronotypu”. Osoby o chronotypie porannym budzą się i zasypiają wcześniej, natomiast osoby o chronotypie wieczornym, preferują godziny późniejsze. Celem projektu jest znalezienie czynników wspierających osoby preferujący wieczorny tryb, które mogą pomóc zminimalizować ryzyko wystąpienia różnych chorób lub zaburzeń. Popularyzacja uzyskanych wyników może przyczynić się do zamian w postrzeganiu osób o chronotypie wieczornym, w przypadku których preferencje dobowe mogą być przyczyną stygmatyzacji i postrzegania ich jako leniwych, mniej zdolnych czy mniej produktywnych. Streszczenie projektu.

Dr hab. Agata Kamińska, prof. ucz. z Instytutu Nauk Fizycznych (WMP.SNŚ UKSW) otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 255 280 zł na projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk pt. „Kompleksowe badania centrów rekombinacji promienistej w monokryształach heksagonalnego azotku boru z zastosowaniem spektroskopii wysokociśnieniowej i czasowo rozdzielonej wspartej analizą teoretyczną”.

Projekt dotyczy heksagonalnego azotku boru (h-BN), materiału znanego już od 1842 r., kiedy to został zsyntetyzowany w laboratorium brytyjskiego chemika W. H. Balmaina. Do tej pory udowodniono wysoką wydajność emisji h-BN w głębokim UV w temperaturze pokojowej. Jednakże fizyczne mechanizmy luminescencji h-BN pozostają nadal przedmiotem dyskusji. Celem projektu jest wszechstronne zbadanie właściwości luminescencyjnych defektów punktowych w kryształach heksagonalnego azotku boru. Streszczenie projektu.

Dr inż. Piotr Kwaśniak z Instytutu Nauk Fizycznych (MCB UKSW) otrzyma 1 092 400 zł na realizację projektu pt. „Nowe wysokowytrzymałe i plastyczne stopy tytanu otrzymywane na drodze mikro-domieszkowania – obliczenia z pierwszych zasad i badania eksperymentalne”. Ogólnym celem projektu jest określenie efektywności i poprawy właściwości mechanicznych nowych stopów tytanu. Będą one zastosowane w przemyśle transportowym poszukującym nowych rozwiązań w zakresie efektywnych systemów napędowych i lekkich konstrukcji. Streszczenie projektu.

06 czerwca 2024