Przejdź do treści

Granty z NCN dla naszych naukowców

Blisko 220 000 zł na realizację sześciu projektów badawczych w ramach programu Miniatura 7, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, pozyskali badacze z UKSW.

Finansowane będą następujące projekty:

  • dr Zbigniew Jakub Wyżewski (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Nauk Biologicznych), „Wpływ zakażenia wirusem ektromelii na aktywację proapoptotycznego białka Bid w mysich komórkach permisywnych”, 49 500 zł;
  • dr hab. Monika Urszula Trojanowska-Strzęboszewska (Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji), „Partycypacja w sferze publiczno-politycznej imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce – badanie wstępne”, 17 369 zł;
  • dr Krzysztof Rutkowski (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Matematyki), „Badanie warunków dostatecznych lipschitzowskości rzutu na poruszający się zbiór wielościenny”, 6 193 zł;
  • dr Jacek Połosak (Wydział Medyczny. Collegium Medicum, Instytut Nauk Medycznych), „W poszukiwaniu nowych patomechanizmów ludzkiej otyłości – badanie związku pomiędzy otyłością i naprawą DNA typu NER (Nucleotide Excision Repair)”, 49 940 zł;
  • dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij (Wydział Nauk Pedagogicznych, Instytut Nauk Pedagogicznych), „Kultura haptyczno-werbalna: jaka jest natura przeżyć osób niewidomych w kontakcie z dziełem malarskim udostępnionym w formie pozaoptycznej? Badania wstępne”, 49 698 zł;
  • dr Ewa Topolewska-Siedzik (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii), „Opracowanie i ocena własności psychometrycznych zrewidowanej wersji Kwestionariusza Sposobów Kształtowania się Tożsamości (KSKT-2)”, 46 200 zł.

Łącznie w 7. edycji programu Miniatura pracownicy UKSW zdobyli 12 grantów o łącznym budżecie 384 829 zł.

15 listopada 2023