Przejdź do treści

II Plebiscyt Ekologiczny UKSW rozstrzygnięty

Dominika Bartosiak, studentka kierunku ochrona środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW znalazła się wśród laureatów II Plebiscytu Ekologicznego Wspólna Zielona Przyszłość.

Plebiscyt to pierwsza tego typu ogólnopolska inicjatywa. Jej celem jest wyłonienie innowacyjnych, znajdujących praktyczne zastosowanie projektów związanych z ochroną przyrody. Do udziału w konkursie, już po raz drugi, zgłoszono interdyscyplinarne projekty i lokalne inicjatywy związane z ochroną środowiska, szeroko pojętą ekologią, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jak również mądrym zarządzaniem surowcami naturalnymi, a także edukacją ekologiczną.

Unikalne  projekty UKSW

– Zagadnienia dotyczące ochrony przyrody znajdowały się w centrum zainteresowań naszej Uczelni od początków jej istnienia. Na Uniwersytecie od ponad dwudziestu lat istnieje Centrum Ekologii i Ekofilozofii. Prowadzi ono, unikalne w skali kraju, interdyscyplinarne projekty ekologiczne, które łączą nauki przyrodnicze z humanistycznymi, dodatkowo od kilku lat UKSW uczestniczy w międzynarodowym rankingu zielonych uniwersytetów. – mówił ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UKSW otwierając galę w imieniu ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW. – Jedną z inicjatyw Centrum jest Eko-Plebiscyt Wspólna Zielona Przyszłość. Jego celem jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody, ale każdy startujący w naszym plebiscycie jest zwycięzcą, gdyż zaproponował konkretne rozwiązania, działania i projekty, mające na celu zmianę postaw społecznych, wprowadzenie innowacji i rozwiązań zmierzających do poprawy naszego środowiska.

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.

Prof. dr hab. Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii, podkreślił, jak ważne jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań związanych z ochroną środowiska i temu służyć ma właśnie Eko-Plebiscyt. – Jeśli nie podejmiemy dziś żadnych działań, w kolejnych pokoleniach środowisko będzie coraz bardziej zdegradowane i ucierpimy na tym my, ludzie – mówił. – Ufam, że projekty wyłonione w Eko-Plebiscycie znajdą zastosowanie w szeroko pojętej ochronie środowiska.

Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, przedstawiciel Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska stwierdził, że w obliczu realnego ryzyka katastrofy ekologicznej, zwłaszcza katolicy nie mogą pozostać bezczynni.

Ewenement w skali Europy

– Jaka przyszłość czeka Wisłę? Kto zarządza a kto zarządzać powinien zasobami wodnymi największej polskiej rzeki? Co zrobić by uchronić jej naturalne piękno? Co zagraża Wiśle i przed czym oraz przed kim należy ją bronić? – zastanawiali się uczestnicy panelu dyskusyjnego poświęconego królowej polskich rzek.

Według dr hab. Artura Magnuszewskiego, prof. UW, prawdziwą rewolucją było zerwanie
z arbitralnym podziałem administracyjnym z czasów PRL na rzecz przyjęcia naturalnych granic związanych z dopływami Wisły. Dr Jacek Engel z Fundacji Greenmind nie podzielał optymizmu profesora. Jego zdaniem nadal mamy do czynienia z centralnym planowaniem, decyzje nie zapadają w regionach, zaś sami użytkownicy zwani interesariuszami nie mają prawa głosu. Jego zdaniem należy skończyć z „technokratycznym podejściem” w myśleniu o Wiśle.

Debata ekspertów poświęcona przyszłości Wisły

Dr Dariusz Bukaciński z Instytutu Nauk Biologicznych UKSW podkreślił, że Wisła to nie tylko „zasób wodny”.

 – Mamy do czynienia z czymś unikalnym, czego nie ma nigdzie indziej w Europie. Od nas zależy jaką rzekę, która płynie w swoim obecnym korycie od trzynastu tysięcy lat, pozostawimy dla przyszłych pokoleń – mówił. – Naturalne piękno Wisły, mającej ogromne zdolności samooczyszczania się, podziwiają dziś zagraniczni goście, pytając ile pieniędzy wydaliśmy, by zachować ją w nieskażonym stanie.

Przyznał, że brak woli zaborców a później brak środków przez kolejne dziesiątki lat sprawiły, że Wisła szczęśliwie uchroniła się przed uregulowaniem. 

Dr Monika Bukacińska z Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW przypomniała zebranym, że Wisła to przede wszystkim przepiękna, meandrująca rzeka z naturalnymi skarpami, zakolami, małymi, piaszczystymi wysepkami, na których gnieździ się ptactwo, jako absolutnym ewenemencie w skali Europy, w której trwają starania o renaturalizacje rzek czyli niezwykle kosztowne próby przywrócenia ich do stanu pierwotnego.

prof. dr hab. Jacek Tomczyk

Nagrody w czterech kategoriach

Nagrody Eko-Plebiscytu przyznano w kategoriach:

W kategorii Samorząd za „działania proekologiczne i za szeroko zakrojoną i długotrwałą akcję edukacyjną” nagrodzono gminę wiejską Zbuczyn, zaś za „przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w obszarze ochrony przyrody i jej efektywne wykorzystanie”  – gminę miejska Pruszków.

W kategorii Badania Dominika Bartosiak, studentka II roku studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska, została laureatką I nagrody za pracę licencjacką poświęconą „badaniu jakości wody w zbiornikach wodnych w wybranych parkach miejskich w Warszawie”, zaś Paweł Jarosiewicz – za doktorat na temat „zastosowania koncepcji ekohydrologii do redukcji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego w systemach rzecznych”.

W kategorii Badania I nagrodę zdobył także dr Artur Pędziwiatr za opracowanie metody oceny jakości odpadów paleniskowych.

W kategorii Edukacja zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim, która opracowała projekt promujący ideę zrównoważonego rozwoju oraz Liceum Ogólnokształcące im. Tosi Kozłowskiej propagujące ideę troski o środowisko naturalne poprzez kampanię dotyczącą elektrośmieci w mediach społecznościowych.

W kategorii Technologie I miejsce przypadło spółce Ścieki Polskie sp. z o.o., za opracowanie systemu sterowania stacją zlewną UZO – urządzenie zlewne online.

Dominika Bartosiak i ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.

– Zainspirowała mnie piękna idea plebiscytu – mówiła laureatka nagrody Dominika Bartosiak, studentka II roku studiów magisterskich na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej – Sprawdzałam stan sanitarny tj. obecność grzybów, bakterii i chlorofilu w zbiornikach wodnych wybranych parków warszawskich. Stan jest zły, świadczy o tym podwyższona zawartość bakterii escherichia coli. Myślę, że to ważne badania, bo dotyczą miejsc, z których wszyscy korzystamy. Ludzie, kąpiąc się w miejskich stawach czy fontannach nie zdają sobie sprawy jak bardzo są one zanieczyszczone. Może dzięki upowszechnieniu badań uświadomią sobie, że także od nich zależy jakość środowiska.

Zwycięzcy II Plebiscytu Ekologicznego Wspólna Zielona Przyszłość

Kategoria: samorząd

Podkategoria: gminy wiejskie

I miejsce: gmina wiejska Zbuczyn

Uzasadnienie: za działania proekologiczne i szeroko zakrojoną, długotrwałą akcję edukacyjną.

Wyróżnienie: gmina wiejska Przytyk

Uzasadnienie: za efektywne działania proekologiczne w obszarze jakości powietrza.

Podkategoria: gminy inne

I miejsce: gmina miejska Pruszków

Uzasadnienie: za przygotowanie infrastruktury edukacyjnej w obszarze ochrony przyrody i jej efektywne wykorzystanie.

Wyróżnienie:gmina miejska Mława

Uzasadnienie: za akcję edukacyjno-informacyjną.

Kategoria: badania

Podkategoria: prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie

I miejsce: Dominika Bartosiak

Uzasadnienie: za badania jakości wody w zbiornikach wodnych w wybranych parkach miejskich w Warszawie.

Wyróżnienie: Aleksandra Roczeń

Uzasadnienie: za analizę prawną ochrony zasobów naturalnych w  działalności rolniczej.

Podkategoria: prace doktorskie

I miejsce: Paweł Jarosiewicz

Uzasadnienie: za pracę „Zastosowanie koncepcji ekohydrologii do redukcji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego w systemach rzecznych”.

Podkategoria: prace pracowników naukowych lub dydaktycznych

I miejsce: Dr Artur Pędziwiatr

Uzasadnienie: za opracowanie metody oceny jakości odpadów paleniskowych.

Kategoria: edukacja

Podkategoria: szkoły podstawowe

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokołowie Podlaskim

Uzasadnienie: za projekt promujący ideę zrównoważonego rozwoju poprzez wieloaspektowość działań: od teoretycznych do praktycznych lokalnych inicjatyw.

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowej nr 154 w Warszawie

Uzasadnienie: za integracyjny projekt edukacyjny aktywizujący dzieci ze szkolnej świetlicy.

Podkategoria: szkoły ponadpodstawowe

I miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Tosi Kozłowskiej

Uzasadnienie: za projekt promujący ideę troski o środowisko naturalne poprzez kampanie dotyczącą elektrośmieci w mediach społecznościowych

Kategoria: Technologie

I miejsce: spółka Ścieki Polskie Sp. z .o.o.

Uzasadnienie: za opracowanie systemu sterowania stacją zlewną UZO – urządzenie zlewne online.

Wyróżnienie: Eko-System SADDAR

Uzasadnienie: za opracowanie metody recyklingu odpadowego PET.

Plebiscyt został zorganizowany przez Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Darczyńcą plebiscytu jest Fundacja Orlen.

Wydarzenie sponsorują Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja Polska z Natury oraz Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.

Patronami medialnymi wydarzenia są magazyn Biznes i ekologia oraz Radio Wnet.

Centrum Ekologii i Ekofilozofii  kształci studentów na kierunku ochrona środowiska w specjalizacjach: Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacją Środowiskową. W Centrum są prowadzone projekty badawcze na rzecz ochrony środowiska, ekologii i inżynierii środowiska. Kampus Wóycickiego naszej Uczelni ma też zaplecze badawczo-rozwojowe tj. Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych, a także Multidyscyplinarne Centrum Badawcze, którego celem jest tworzenie i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych, w tym na rzecz środowiska naturalnego.

01 lutego 2024