Przejdź do treści

Informacje o rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne

Poniżej prezentujemy listę kierunków w rekrutacji dodatkowej, która rozpocznie się 8 sierpnia o godzinie 12:00 i potrwa do 11 września. Wyniki rekrutacji dodatkowej będą 19 września o godzinie 12:00. Przyjmowanie dokumentów w pierwszym terminie od osób zakwalifikowanych będzie 20 i 21 września. Szczegółowy harmonogram znajduje się tutaj

Wydział Prawa Kanonicznego

– prawo kanoniczne, specjalność kanoniczno-cywilna (25 miejsc)

– prawo kanoniczne, specjalność administracyjno-sądowa (20 miejsc)

Wydział Teologiczny

– chrześcijańska turystyka religijna, studia I stopnia (15 miejsc)

– dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia (19 miejsc)

– specjalistyczne studia teologiczne, studia II stopnia (23 miejsc)

– teologia ogólna, studia jednolite magisterskie (13 miejsc)

Wydział Nauk Pedagogicznych

– pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (20 miejsc)

– pedagogika studia I stopnia (20 miejsc)

– pedagogika – moduł resocjalizacja i opiekuńczo-wychowawcza, studia II stopnia (30 miejsc)

– pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie, (20 miejsc)

Wydział Medyczny. Collegium Medicum

– pielęgniarstwo, studia I stopnia (35 miejsc)

Wydział Nauk Humanistycznych

– filologia polska, I stopień (40 miejsc)

– filologia polska, II stopień (22 miejsca)

– filologia klasyczna, I stopień (25 miejsc)

– filologia włoska, I stopień (15 miejsc)

– filologia włoska, II stopień (6 miejsc)

– kulturoznawstwo, I stopień (15 miejsc)

– kulturoznawstwo, II stopień (14 miejsc)

– muzeologia, I stopień (20 miejsc)

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

– politologia, I stopień (10 miejsc)

– politologia, II stopień (20 miejsc)

– praca socjalna, I stopień (50 miejsc)

– ekonomia menedżerska, II stopień (15 miejsc)

– socjologia, II stopień (20 miejsc)

– bezpieczeństwo wewnętrzne, II stopień (30 miejsc)

Wydział Prawa i Administracji

– administracja II stopień, (43 miejsc)

– stosunki i prawo międzynarodowe, II stopień, (16 miejsc)

– bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej, II stopień, (7 miejsc)

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

– filozofia, II stopień, (18 miejsc)

– ochrona środowiska, I stopień (10 miejsc)

Wydział Nauk Historycznych

– archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, I stopień (10 miejsc)

– historia, I stopień (15 miejsc)

– historia sztuki, I stopień (5 miejsc)

– ochrona dóbr kultury i środowiska, I stopień (16 miejsc)

– archeologia, II stopień (13 miejsc)

– historia, II stopień (24 miejsc)

– historia sztuki, II stopień (10 miejsc)

– zarządzanie dziedzictwem kulturowym, II stopień (9 miejsc)

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

– biologia I stopień, (20 miejsc)

– biologia II stopień, (15 miejsc)

– inżynieria środowiska, I stopień (20 miejsc)

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

– informatyka I stopień, (16 miejsc)

-matematyka I stopień, (32 miejsca)

– fizyka I stopień, (4 miejsca)

– chemia I stopień, (16 miejsc)

– informatyka II stopień, (9 miejsc)

– matematyka II stopień, (15 miejsc)

– chemia II stopień, (11 miejsc)

Wydział Studiów nad Rodziną

– nauki o rodzinie I stopień (30 miejsc)

– nauki o rodzinie II stopień (20 miejsc)

08 sierpnia 2023
Autor: Agnieszka Iwaszkiewicz