Przejdź do treści

Jedyny taki kierunek

Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów licencjackich i magisterskich na kierunku ochrona środowiska.

– Wśród oferowanych przez UKSW kierunków, ochrona środowiska jest szczególnie rozpoznawalna jako kierunek wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju – mówiła podczas uroczystości dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW. – Prowadzony jest z ogromnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, za co w imieniu ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego chciałabym bardzo podziękować dziekanowi Wydziału ks. prof. dr. hab. Maciejowi Bale, jak również wszystkim wykładowcom prowadzącym zajęcia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej.  Ks. Rektor i całe Kolegium Rektorskie dziękuje również za zaangażowanie pracownikom administracji.

Prorektor ds. studenckich i kształcenia zaprosiła absolwentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej na studia II stopnia, podyplomowe i studia w Szkole Doktorskiej, która, jak podkreśliła, otwiera wciąż nowe dyscypliny, w ramach których możliwe jest prowadzenie projektów badawczych.

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

– Chciałabym, żeby nie zapomnieli Państwo o czasie spędzonym na naszej Uczelni. Na zawsze pozostaną Państwo częścią naszej wspólnoty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – mówiła dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. – Nasz Uniwersytet, który studenci nazywają ukswordem, stał się dla absolwentów szkół średnich – co pokazały wyniki rekrutacji – uniwersytetem pierwszego wyboru. To dla nas ogromna radość. Miejcie Uniwersytet w swoim sercu, w swojej pamięci. Nie zapominajcie o nas, o swoich wykładowcach, swoich rówieśnikach – zaapelowała Prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Na gruncie filozofii przyrody

Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej prof. dr hab. Maciej Bała zaznaczył, że słowa „Czyńcie sobie Ziemię poddaną” bywają  często rozumiane opacznie jako przyzwolenie na eksploatację jej zasobów, bez oglądania się na konsekwencje. A przecież, mówił,  przyroda powinna być chroniona dla niej samej.

ks. prof. dr hab. Maciej Bała

– Kierunek ochrona środowiska wyrósł na naszym Wydziale ze specjalności filozofia przyrody – mówił ks. prof. dr hab. Maciej Bała. – Oprócz aspektów przyrodniczych i technicznych, i to czyni nasz kierunek wyjątkowym, przywiązujemy szczególną wagę do aspektów prawnych i etycznych ochrony środowiska.

Sprzymierzeńcy czy wrogowie

Obecny podczas uroczystości prof. dr hab. Jacek Tomczyk, dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW podkreślił, że absolwenci kierunku ochrona środowiska są kompetentni i doskonale przygotowani do pracy „zarówno w urzędach jak w laboratoriach”.

Aby tradycji Wydziału stało się zadość, absolwenci wysłuchali ostatniego wykładu wygłoszonego przez wybranego przez siebie wykładowcę. W tym roku był to wykład ks. prof. dr. hab. Ryszarda Sadowskiego.

– Czy człowiek jest sprzymierzeńcem czy wrogiem przyrody? – zastanawiał się Prelegent. – Może być zarówno jej sprzymierzeńcem jak wrogiem. Jeśli zaś jest on źródłem kryzysu związanego z naszym środowiskiem, to on musi zmienić swoje postępowanie, by kryzys zażegnać. I choć nauki przyrodnicze i techniczne pomagają w diagnozowaniu stanu środowiska, nie rozwiążą wspomnianego kryzysu. Pozbawione perspektywy nauk humanistycznych, nasze spojrzenie byłoby niepełne. To dwojakie spojrzenie jest siłą naszego kierunku, naszej ochrony środowiska – zakończył ks. prof. dr hab. Ryszard Sadowski.

Absolwenci ochrony środowiska na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej prowadzi studia na kierunkach filozofii I i II stopnia, psychologii (w ramach jednolitych studiów magisterskich) i ochrony środowiska I i II stopnia. Studia I stopnia ukończyło w roku akademickim 2022/2023 16 osób, II stopnia – 20 osób, jednolite studia magisterskie – 49 osób.

14 lipca 2023