Przejdź do treści

Jesteśmy w gronie uniwersytetów dbających o zrównoważony rozwój

W 2023 roku UKSW po raz kolejny uczestniczył w światowym rankingu, UI GreenMetric World University Ranking, oceniającym uczelnie w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska zajmując 7. miejsce wśród 15 uczelni z Polski i 758. miejsce ze 1183 uczelni z całego świata.

Zainicjowany w 2010 roku przez Uniwersytet Indonezyjski UI GreenMetric World University Ranking to obecnie jeden z czołowych światowych rankingów oceniających działania i zaangażowanie uczelni wyższych  w realizację szeroko pojętych celów równoważonego rozwoju. Kryteria obejmują 39 wskaźników w 6 kategoriach: Infrastruktura i Otoczenie, Energia i Zmiany Klimatu, Odpady, Woda, Transport, Edukacja i Badania, a ocena jaką otrzymują uczelnie odzwierciedla ich wysiłki w zakresie  m.in. zagospodarowania kampusów z uwzględnieniem otaczającej przyrody i środowiska, wdrażania udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wdrażania i realizacji  programów recyklingu odpadów, zmniejszania zużycia papieru i plastiku, oszczędzania wody, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego transportu, zmniejszania śladu węglowego,  a także popularyzacji wiedzy i realizacji badań w obszarze zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony środowiska.

Motyw przewodni ostatniego rankingu  to „Innowacje, wpływ i przyszłe kierunki rozwoju zrównoważonych uniwersytetów”. Zdaniem twórców rankingu uczelnie wyższe poprzez swój potencjał intelektualny i technologiczny muszą być liderami w kreowaniu innowacji, promowaniu i wdrażaniu inicjatyw rozwiązujących istotne problemy współczesnego kryzysu ekologicznego oraz w podnoszeniu świadomości otoczenia społeczno-gospodarczego w kwestii zrównoważonego rozwoju

Według prof. Jacka Tomczyka obecność UKSW w tym rankingu jest prestiżowa:

– Centrum Ekologii i Ekofilozofii, wypełniając swoją misję, od wielu lat podejmuje różnorodne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w obszarze badań naukowych, edukacji i popularyzacji wiedzy. Udział naszego Uniwersytetu w rankingu jest też swoistym raportem samooceny pokazującym co już zrobiliśmy i co jeszcze możemy zrobić w tym zakresie, aby w pełni stać się zrównoważonym uniwersytetem. UKSW uczestniczył w rankingu po raz czwarty a w ostatnich dwóch latach awansował o 167 miejsc, co pokazuje nasze bardzo silne zaangażowanie w działania na ochrony środowiska i klimatu oraz budowanie strategii uczelni wokół idei zrównoważonego rozwoju w różnych aspektach życia.

– Z Polski na 15 uniwersytetów zajmujemy 7 miejsce w ogólnej ocenie – wyjaśnia prof. Tomczyk. – Miejsca w poszczególnych kategoriach wśród polskich uczelni przedstawiają się następująco: Infrastruktura i Otoczenie – 7 miejsce na 15 uczelni, Energia i Zmiany Klimatu – 4 miejsce, Odpady – 10 miejsce, Woda- 8 miejsce, Transport – 6 miejsce, Badania i Edukacja – 8 miejsce.

W przygotowanie raportu do rankingu zaangażowane były dr Anna Augustyniuk-Kram i dr Kinga Makuch-Łyczkowska z Centrum Ekologii i Ekofilozofii, przy współpracy z Działem Administracyjno-Gospodarczym, Działem Technicznym i Działem Jakości Kształcenia.

10 stycznia 2024