Przejdź do treści

Kierunek-innowacje. Konferencja w MCB

Prezentacji prowadzonych badań i zastosowań nowych rozwiązań technologicznych była poświęcona konferencja w Mulidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW.

Celem Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW, otwartego niedawno w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym, jest przede wszystkim tworzenie nowych technologii, które będą wykorzystane w szeroko rozumianej gospodarce, w tym w przemyśle i ochronie środowiska. 

– Nauki techniczne stanowiły zawsze podwaliny rozwoju gospodarczego. Ale nauki techniczne bez ekonomii na niewiele by się zdały. Dzięki ekonomii możemy komercjalizować wyniki badań – mówił prof. dr hab. Konrad Raczkowski, prorektor ds. finansowych UKSW otwierając konferencję w imieniu ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego. Przywołał postać „budowniczego polskiej gospodarki” Eugeniusza Kwiatkowskiego, który potrafił „genialnie”, jak powiedział, wykorzystać znajomość nauk ścisłych w gospodarce dwudziestolecia międzywojennego.

Na zdjęciu od lewej: prof. dr hab. Konrad Raczkowski, ks. dr inz. Marek Muzyk podczas konferencji

– Im więcej będzie przeplatania się nauk technicznych z ekonomią, tym większą mamy szansę, by badania służyły państwu polskiemu – mówił prof. Raczkowski. – Badania znajdujące zastosowanie w gospodarce, przyniosą Uczelni korzyści zarówno wizerunkowe jak finansowe. Dlatego cieszę się, że mamy tak prężny zespół w MCB.

Dyrektor Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego ks. dr inż. Marek Muzyk, dziękując kierownikowi Projektu MCB Sławomirowi Wiśniewskiemu, poinformował zebranych, że dzień odbywającej się konferencji, jest zarazem ostatnim dniem budowy trzeciego kampusu UKSW. Budowy rozpoczętej w lipcu 2017 r.

– Podczas konferencji będziemy prezentować nasze osiągnięcia, badania, którymi się na co dzień zajmujemy – mówił ks. dr Muzyk. – Zaproszeni goście przedstawią, prowadzone we współpracy z naszym Centrum, badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla gospodarki. Bowiem nasze Centrum zostało pomyślane jako miejsce spotkania świata badań naukowych ze światem polskiego przemysłu.

Tematyka prezentacji prelegentów obejmowała tak różne zagadnienia jak ekspertyzy materiałowe (dr inż. Marcin Ciesielski),  zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu materiałów do zaawansowanych zastosowań (dr inż. Piotr Kwaśniak), wytwarzanie przyrostowe- od szybkiego prototypowania przez druk 3D do druku 4D (dr inż Bartłomiej Wysocki), cyberbezpieczeństwo i współczesne techniki informatyki śledczej (dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. ucz.), zastosowanie obrazowania promieniowaniem X w praktyce przemysłowej (inż. Michał Ziętala), wytwarzanie materiałów w MCB (dr inż. Karol Golasiński), technologie geoiformacyjne w przemyśle 4.0 (dr inż. Maciej Wrona), obróbki powierzchniowe w aplikacjach wysokotemperaturowych (dr inż. Donata Kuczyńska-Zemła) czy autonomiczne sterowanie pojazdami (Marta Kasprzak).

dr inż. Piotr Kwaśniak podczas konferencji „Kierunek – innowacje” w MCB

– Zakres prac badawczych i wdrożeniowych jest rzeczywiście szeroki: od obliczeń kwantowo-mechnicznych na komputerach wysokiej mocy wykorzystywanych do projektowania nowych materiałów stosowanych w lotnictwie, medycynie przy tworzeniu implantów, poprzez obróbki powierzchniowe materiałów stosowanych w medycynie czy w instalacjach petrochemicznych, druk 3 D, cyber bezpieczeństwo związane z magazynowaniem i przetwarzaniem danych po tematy związane z geoinformatyką. Część dzisiejszych prezentacji ma charakter czysto techniczny. Przedstawiając nasze laboratoria, pokazuje nasze możliwości badawcze. Celem konferencji jest promocja MCB, jest skierowana do partnerów przemysłowych, potencjalnie zainteresowanych wynikami badań i do tych, którzy już korzystają z wyników naszych badań – mówił dr inż. Piotr Kwaśniak, zastępca ds. naukowych dyr. MCB, przywołując partnerów MCB – KGHM, Orlen, PGE i firmę Enea, a także firmę Safran, drugiego największego producenta konstrukcji lotniczych na świecie.

Dr inż. Kwaśniak podkreślił znaczenie badań nad projektowaniem materiałów będących stopem tytanu z renem, pierwiastkiem metalicznym o wysoką odporność na korozję i wysoką temperaturę. Zaznaczył, że znaczącą część prac badawczych MCB stanowią ekspertyzy materiałowe, pozwalające na odnajdowanie mechanizmów degradacji elementów konstrukcji.

Modelowym przykładem współpracy MCB z partnerami, mogą być badania prowadzone przez Multimedialne Centrum Badawcze UKSW wraz z czeską firmą UTM i Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Są to badania dotyczące wytrzymałości materiałów na odkształcenia i wysokie temperatury – do 1000 st. C. Użycie urządzenia PIIS 3000 pozwala przy dokonaniu zaledwie 150 mikrometrowego zagłębienia ocenić parametry wytrzymałości materiału. Urządzenie Scooper jest natomiast w stanie pobrać „kęs” materiału, co daje możliwość wykonania zaawansowanych, wszechstronnych badań materiałowych.

31 maja 2023