Przejdź do treści

Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości na UKSW

Widowisko słowno-muzyczne zatytułowane „Przybyli ułani pod okienko” odbyło się w Auli Jana Pawła II z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Koncert uświetnił występ chóru PSM II stopnia pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej  i orkiestry kameralnej Szkoły Muzycznej II stopnia pod dyrekcją Zbigniewa Gracy,  

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski z orkiestrą Kameralnej Szkoły Muzycznej II stopnia pod dyrekcją Zbigniewa Gracy

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie przygotowani przez Justynę Stępińską, Milenę Czubacką i Agnieszkę Jaworską, zaprezentowali część literacko-historyczną przedstawienia. 

Przy fortepianie zasiadł Włodzimierz Sieczkowski. Utwory patriotyczne wykonane przez Chór i Orkiestrę zaaranżował Tadeusz Melon.

Podczas koncertu poświęconego Narodowemu Świętu Niepodległości

Wieczór ten był czasem refleksji, zadumy, lekcją patriotyzmu. Jak mówił bowiem wielki z rodu Polaków, św. Jan Paweł II: Miłość Ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice. (Rzym, 23.10.1978).  

Przywołane zostały słowa naszego patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego „Musimy nieustanne kształtować ducha patriotyzmu, w każdym pokoleniu, każdego dnia i w tym duchu kształtować także nasze dzieci. Wielki nasz rodak i Mąż Stanu, Patron naszej Uczelni bł. kard. Stefan Wyszyński mówił: Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie, kulturze narodowej i polskiej. (S. Wyszyński, Prosimy – wymagamy – żądamy, Kraków 12.05.1974).

Organizatorem tego wydarzenia kulturalnego było Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

Publiczność zgromadzona w Auli Jana Pawła II
21 listopada 2023