Przejdź do treści

Łomianki i Michałowice partnerami MCB 

Współpraca naukowo-badawcza i edukacyjna między gminami Łomianki i Michałowice a Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym, to główne założenia umowy podpisanej między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a przedstawicielami gmin. 

– Jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy podpisać umowę między naszą Uczelnią a tymi małymi ojczyznami jakimi są Łomianki i Michałowice – mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW –  Mamy nadzieję, że plany współpracy badawczej i naukowej, technologicznej i kulturalnej z Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym kierowanym przez ks. dr. inż. Marka Muzyka, zostaną urzeczywistnione. Szczególnie współpraca z placówkami oświatowymi może być interesująca dla młodzieży. Na terenie Łomianek znajduje się trzeci kampus UKSW, co nas szczególnie motywuje i obliguje do podejmowanych razem działań. 

Umowa zakłada wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze, technologiczne i edukacyjne, w tym organizowanie szkoleń i konferencji. Obejmuje ona również kwestie finansowania i upowszechniania wiedzy na temat prowadzonych w MCB badań, i znajdowanie dla nich zastosowań w szeroko rozumianej gospodarce.   

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Anna Fabisiak, ks. dr inż. Marek Muzyk

Anna Fabisiak, zastępca wójta gminy Michałowice ma nadzieję, że współpraca z naszą Uczelnią pozwoli rozwijać pasje najmłodszych mieszkańców gminy. 

– Mamy bardzo zdolne dzieci i młodzież, zwłaszcza w dziedzinie fizyki i chemii – mówi – z Uniwersytetem chcielibyśmy stworzyć Akademię Talentów dla dzieci. Interesują nas wszelkie innowacyjne badania, nowe technologie. 

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, ks. dr inż. Marek Muzyk

Małgorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomianek uważa, że korzyści dla Uczelni i gminy mogą być obopólne. 

– Szczególnie zależy nam na współpracy MCB z naszymi licealistami – dodaje – Chcemy, by mogły stać się ich udziałem doświadczenia inżynierskie: naukowe i techniczne. Pragniemy pokazać młodzieży, czym mogłaby zająć się w przyszłości.  

15 marca 2023