Przejdź do treści

Modlitwa za śp. Benedykta XVI 

To był człowiek wiedzy, nauki i głębokiej wiary, czyli fides et ratio wiara i rozum. Dla każdego z nas są to sprawy bardzo istotne, na nich chcemy zbudować nasze człowieczeństwo, nasz Uniwersytet  – mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW podczas Mszy św. odprawionej w kaplicy uniwersyteckiej za duszę zmarłego Benedykta XVI. 

Rektor UKSW przywołał postać papieża-seniora, jako „człowieka wielu talentów; człowieka nauki i Kościoła, a przede wszystkim człowieka głębokiej wiary”. Przypomniał prorocze słowa wypowiedziane ponad pół wieku temu, przez Benedykta XVI, wówczas kard. Josepha Ratzingera o Kościele, który stanie się mniejszością, powróci do źródeł, do czasów apostolskich, gdy będzie się liczyć nie ilość, lecz jakość. 

– Na naszym Uniwersytecie powstało wiele prac naukowych, prac magisterskich i doktorskich na temat myśli teologicznej kard. Josepha Ratzingera – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski, podkreślając, że jeszcze przez lata będziemy zgłębiać nauczania zmarłego papieża, wielkiego teologa.  

Msza św. za duszę śp. Benedykta XVI została odprawiona w kaplicy pw. bł. Stefana Wyszyńskiego na kampusie Dewajtis. W wygłoszonej homilii ks. dr hab. Waldemar Cisło, prof. ucz.  przywołał podobieństwa między dwiema wielkimi postaciami Kościoła: kard. Josephem Ratizngerem i kard. Stefanem Wyszyńskim, patronem naszej Uczelni. 

– Obydwaj umiłowali Kościół i obydwaj doświadczyli jaką cenę płaci się za stanie po stronie prawdy – mówił kaznodzieja, wyjaśniając – Kardynał Wyszyński umiał powiedzieć non possumus, za co zapłacił cenę więzienia, Benedykt XVI przez wiele mediów nazywany był pancernym kardynałem za stanie przy prawdzie Ewangelii. To piękna misja tych dwóch wielkich mężów Kościoła, jednego, który wydał piękną postać św. Jana Pawła II, i niemieckiego kardynała, który z wielką pokorą i miłością, służył swoimi talentami, zdolnościami papieżowi z Polski. 

– Benedykt XVI  był wielkim humanistą, wybitnym teologiem, wielkim duszpasterzem, człowiekiem niesamowitych talentów a jednocześnie wielkiej pokory, którego kluczowym przesłaniem była tytułowa myśl encykliki „Deus caritas” – Bóg jest miłością – podsumował w wygłoszonej homilii.  

Na Mszy świętej zgromadzili się pracownicy Uniwersytetu. Ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW zachęcił wszystkich do modlitwy za duszę świętej pamięci Benedykta XVI, papieża-seniora.  

– Trwajcie mocni w wierze. Z tym przesłaniem przybył w 2006 roku Benedykt XVI do Polski. To samo powtórzył w swoim duchowym testamencie. To dla nas zadanie do wykonania, abyśmy jako Uniwersytet, jako społeczność wiary i ducha dążyli do wieczności – dodał ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.   

02 stycznia 2023