Przejdź do treści

Otwarcie Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW

Multimedia

Celem jednostki jest prowadzenie działalności badawczej z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, m.in. w naukach o życiu i medycynie, innowacyjnej gospodarce czy istotnych problemach sektora publicznego. Centrum skupia ekspertów nauk matematycznych, fizycznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.