Przejdź do treści

Na UKSW wiemy, że jesteś kimś. Rekrutacja 2024/2025 

Ruszyła rekrutacja na studia. Na kandydatów czeka wiele różnorodnych i przyszłościowych kierunków, w tym trzy nowości. 

Nasz Uniwersytet oferuje ponad 100 kierunków studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych z różnych dziedzin: od nauk humanistycznych i społecznych, po ścisłe, przyrodnicze oraz medyczne.

Największym zainteresowaniem kandydatów od lat cieszą się m.in. psychologia, kierunek lekarski, prawo, dziennikarstwo i ekonomia. W zeszłym roku chęć studiowania na UKSW zgłosiło ponad 20 000 osób.

Nasi studenci chwalą atmosferę panującą na Uczelni oraz indywidulane podejście do każdego z nich. Wyjątkowe relacje uczeń – mistrz przekładają się na jakość kształcenia, która również cechuje nasz Uniwersytet.

Nowością tegorocznej rekrutacji są dwa interdyscyplinarne kierunki studiów I stopnia: biotechnologia oraz kognitywistyka a także jeden II stopnia: elektroniczne zarządzanie dokumentacją. 

Interdyscyplinarny kierunek kognitywistyka, łączy w sobie wiedzę z zakresu nauk filozoficznych i psychologicznych z najnowszymi technologiami matematyczno-informatycznymi. Wszechstronnie wykształceni absolwenci tego kierunku znajdą pracę w obszarach badań rynkowych, technologii IT, marketingu, data science i sztucznej inteligencji. 

Biotechnologia to kolejny interdyscyplinarny kierunek, który łączy ogólną i specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. Absolwenci tego kierunku będą posiadać wiedzę z zakresu nauk chemicznych i biologicznych oraz nauk pokrewnych, takich jak: biogospodarka, biomonitoring środowiska, bioremediacja gruntów, biotechnologia ścieków. Znajdą pracę w zakładach przemysłowych, firmach krajowych i międzynarodowych o charakterze naukowo – badawczym, firmach konsultingowych, projektowych i technologicznych, laboratoriach badawczych. 

Studia drugiego stopnia na kierunku elektroniczne zarządzanie dokumentacją przygotują absolwentów do pracy na każdym stanowisku biurowym związanym z obsługą dokumentów w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, a także do pracy z nowoczesnymi systemami komputerowymi. 

Rejestracja na studia odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów.

Rekrutacja na wszystkich kierunkach stacjonarnych oraz niestacjonarnych takich jak pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, psychologia, kierunek lekarski – potrwa do 11 lipca. 

Natomiast rekrutacja na pozostałe studia niestacjonarne potrwa do 22 września lub do wyczerpania limitu miejsc. 

Wyniki o zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne (oraz niestacjonarne kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, psychologia, kierunek lekarski) zostaną ogłoszone 22 lipca. 

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych na studia w I turze będzie odbywać się 23, 24, 25 lipca. 

Szczegóły odnośnie zasad rekrutacji, harmonogramu i wykazu dokumentów, potrzebnych do przyjęcia na studia znajdują się na stronie rekrutacji

Kandydaci mogą studiować na UKSW także w trybie niestacjonarnym. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne znajduje się TUTAJ. 

UKSW to publiczny, szerokoprofilowy Uniwersytet z bogatymi tradycjami i nowoczesną infrastrukturą, która stwarza doskonałe warunki do rozwoju i zdobycia szerokich umiejętności. Na UKSW można studiować na 12 wydziałach: Biologii i Nauk o Środowisku, Filozofii Chrześcijańskiej, Matematyczno-Przyrodniczym. Szkole Nauk Ścisłych, Medyczny. Collegium Medicum, Nauk Historycznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Pedagogicznych, Prawa i Administracji, Prawa Kanonicznego, Społeczno-Ekonomicznym, Studiów nad Rodziną, Teologicznym. 

Kształcimy 11000 studentów na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Infrastrukturę UKSW tworzą trzy kampusy: na Bielanach przy ul. Dewajtis 5, na Młocinach przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym (ośrodek badawczy). 

07 czerwca 2024