Przejdź do treści

Nasze sukcesy

W ostatnim czasie dwóch naukowców zdobyło granty z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, dwóch pracowników WNP UKSW zostało powołanych do kolegium prestiżowego czasopisma a pozycje wydawnicze zostały nagrodzone na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. 

Granty z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki z Instytutu Historii oraz dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. z Instytutu Nauk Socjologicznych, znaleźli się wśród laureatów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł Fundamenty).  

Na przeprowadzenie obydwu projektów badawczych Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło niemal 1,6 mln zł.  

Dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. otrzymał 1 317 343,20 zł na realizację projektu „Osoba i naród – perspektywa Jana Pawła II”, natomiast ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki 261 590,40 zł na projekt pt. „Powiśle 1772-1945. Perspektywa narodowościowa i społeczno-religijna”. 

Przedmiotem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki jest finansowanie w trybie konkursowym między innymi oryginalnych, wieloletnich projektów o niewątpliwych walorach naukowych dotyczących edycji źródeł i dokumentów, opracowań edytorskich oraz kompendiów wiedzy służących do badań nad polskim dziedzictwem kulturowym oraz monografii i studiów dotyczących zagadnień o szczególnym znaczeniu dla polskiej tożsamości narodowej (moduły „Dziedzictwo narodowe” i „Fundamenty”).

Sukcesy pracowników Wydziału Nauk Pedagogicznych

Konrad Wierzbicki oraz Michał Stańczuk z Wydziału Nauk Pedagogicznych  zostali powołani do kolegium redakcyjnego prestiżowego międzynarodowego czasopisma „Archive of Social Sciences and Humanities” z siedzibą w Londynie. Nowo powołani redaktorzy tematyczni czasopisma, we współpracy z radą naukową, redakcją oraz gronem recenzentów, będą dbać o wysoką jakość artykułów publikowanych na łamach czasopisma. Konrad Wierzbicki zajmie się kwestiami resocjalizacji i penitencjarystyki, zaś Michał Stańczuk – pedagogiką resocjalizacyjną, penitencjarystyką i pedagogiką specjalną. 

Czasopismo Archive of Social Sciences and Humanities to międzynarodowe recenzowane czasopismo z otwartym dostępem, które publikuje prace z tak różnych dziedzin jak antropologia, pedagogika, psychologia, kryminologia, ekonomia, edukacja, geografia, historia, prawo, językoznawstwo, nauki polityczne, psychologia, polityka społeczna, praca socjalna i socjologia. 

„ASSH jest – czytamy na stronie czasopisma – naukowym, wolnym forum wymiany refleksji teoretycznej oraz doświadczeń z zakresu problematyki nauk społecznych i humanistycznych. Na łamach czasopisma prezentowane są wyniki badań naukowych obejmujących szerokie spektrum zjawisk związanych z rozmaitymi aspektami funkcjonowania jednostki w świecie. Czasopismo umożliwia karierę publikacyjną młodym adeptom nauki wchodzącym w świat nauk społecznych i humanistycznych jako doktoranci i pracownicy naukowi uczelni publicznych i niepublicznych, polskich i zagranicznych. Pismo jest swoistym „pomostem” między światem nauki a światem praktyków”.  

Wydawcą półrocznika jest Polish Academy of Social Sciences and Humanities in London. 

Sukcesy wydawnicze

Wyróżnienia Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych Gaudeamus otrzymały: ebook „Magiczne oświecenie” Jana Zielińskiego oraz „Nóż w wodzie” non stop. W 60. rocznicę debiutu Romana Polańskiego pod red. Brygidy Pawłowskiej-Jądrzyk i Izabeli Tomczyk-Jarzyny podczas Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. 

W 60 rocznicę premiery „Noża w wodzie”, zespół kulturoznawców z UKSW opublikował monografię poświęconą debiutowi fabularnemu Romana Polańskiego, który stał się dla reżysera przepustką do międzynarodowej kariery. Dwanaścioro autorów z dziewięciu ośrodków naukowych poświęca rozważania jednemu tylko filmowi, co czyni pozycję wyjątkową. Nominowany do Oscara za najlepszy nieanglojęzyczny film, „Nóż w wodzie” Polańskiego, można bowiem analizować z rozmaitych perspektyw badawczych. Mamy więc w książce eseje różnorodne: o obecnych w „Nożu w wodzie” zazdrości, zdradzie, samotności, udawaniu i grze, o filmowym języku, symbolice, obrazie, dźwięku i organizacji przestrzeni filmowej, o związkach filmu z francuską nową falą, wreszcie – tu autor dotarł do sprawozdań finansowych – o kulisach produkcji filmu. Cieszący się dużym zainteresowaniem tom „Nóż w wodzie non stop” został opublikowany w serii Biblioteka „Załącznika Kulturoznawczego”, w którym już wcześniej ukazały się dwa zbiory o tematyce filmowej. 

„Magiczne Oświecenie” zostało zainspirowane cyklem wykładów Autora, jakie wygłosił kilka lat temu na uniwersytecie we Fryburgu. Refleksjom zatytułowanym „Między sarmatyzmem a Oświeceniem. Kultura polska wieku XVIII” towarzyszyły publikowane w rozproszeniu eseje i artykuły, które zebrano w niniejszej książce.  „Magiczne Oświecenie” prof. Jana Zielińskiego rzuca nowe światło na różne aspekty wiedzy o polskim Oświeceniu, plasując całą tę epokę w nieco odmiennej od dotychczas przyjmowanej, perspektywie. Autor, wieloletni wykładowca literatury polskiej na Uniwersytecie we Fryburgu, a następnie profesor literatury powszechnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dotąd zajmujący się Młodą Polską, literaturą współczesną i pisarzami romantycznymi, wkracza na historycznoliteracki grunt Oświecenia. Pokazuje kulturę XVIII wieku nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, w Anglii, we Francji, w Szwajcarii, we Włoszech i innych krajach. 

Wyróżnienie dla studentki WPiA

Monika Prawdzik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW została wyróżniona w II konkursie ZUS na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wyróżniona praca magisterska, została napisana pod kierunkiem dr hab. Moniki Gładoch i zatytułowana „Kwalifikacja udaru mózgu lub zawału serca jako wypadku przy pracy”. 

08 listopada 2023