Przejdź do treści

Nasze sukcesy

W ostatnim miesiącu dwóch nauczycieli akademickich z UKSW zostało powołanych do prestiżowych gremiów a profesorzy z WT i WSE otrzymali nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Dr hab. Monika Przybysz, prof. ucz. (WT UKSW) laureatką Nagrody Małego Feniksa

Dr hab. Monika Przybysz, prof. ucz została laureatką Nagroda Małego Feniksa. Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich jest przyznawana osobom i instytucjom promującym wartości chrześcijańskie w mediach. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas inauguracji XXIX Targów Książki Katolickiej w Warszawie.

Na zdjęciu dr hab. Monika Przybysz, prof. ucz.

Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. ucz. (WSE UKSW) nagrodzony FENIKSEM w kategorii „Historia”

Publikacja „Kultura versus kultura masowa” autorstwa prof. Krzysztofa Wieleckiego, wydana przez Narodowe Centrum Kultury, otrzymała nagrodę FENIKSA w kategorii „Historia”. Jest to także wyróżnienie dla dr. hab. Rafała Wiśniewskiego, prof. ucz (WSE UKSW), który pełni funkcję zastępcy dyrektora NCK.

Publikacja została uznana za wybitne studium z zakresu badań nad współczesną kulturą, analizę najważniejszych zjawisk różnicujących kulturę i kulturę masową, której rezultat stanowi zbiór kilku dedykowanych syntetycznych podsumowań.

Na zdjęciu od lewej prof. Rafał Wiśniewski oraz prof. Krzysztof Wielecki

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło (WT UKSW) przewodniczącym Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk

Ks. prof. Janusz Kręcidło został przewodniczącym Komitetu Nauk Teologicznych PAN na kadencję 2024-2027. Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk to jednostka powołana w 2003. W zakres jej działalności wchodzi ocena i inicjowanie badań naukowych dotyczących zarówno wiary religijnej jako ważnego zjawiska w ludzkim świecie, jak i badań dotyczących istotnych treści ludzkich przekonań religijnych oraz ich uzasadnień.

Na zdjęciu ks. prof. Janusz Kręcidło

Prof. dr hab. Jarosław Majewski (WPiA UKSW) członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego

Prof. dr hab. Jarosław Majewski z WPiA UKSW został nominowany na członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

W kompetencjach KKPK będzie opracowanie regulacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa karnego skarbowego oraz prawa o wykroczeniach. Ponadto w obszar kompetencji KKPK wejdą również liczne ustawy okołokodeksowe dotyczące spraw karnoprawnych, jak np. ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Na zdjęciu prof. Jarosław Majewski (pierwszy od lewej) podczas wręczenia nominacji
30 kwietnia 2024