Przejdź do treści

Naukowcy UKSW w Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof.ucz. oraz dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. z WSE zostali powołani w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2024-2027.

PKA jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

W skład PKA wchodzi 100 członków oraz przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Członkowie Komisji zostali powołani spośród kandydatów zgłoszonych przez: uczelnie, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, konferencje rektorów, prezydium PKA, Parlament Studentów RP, ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców. 

VII kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej rozpocznie się 1 stycznia 2024 r.

27 listopada 2023