Przejdź do treści

O biologii człowieka interdyscyplinarnie

II Studencką Konferencję Biologii Człowieka zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Biologów Człowieka i Wydział Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

Tematem przewodnim konferencji był „Człowiek jako obiekt badań interdyscyplinarnych”. Konferencja miała na celu integrację i wymianę myśli studentów i doktorantów zainteresowanych szeroko pojętymi zagadnieniami biologii człowieka, archeologii, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej i dyscyplin pokrewnych. 

Konferencję otworzyła prodziekan ds. kształcenia Wydziału Biologii i Nauk o środowisku UKSW., dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz. Wykład inauguracyjny pt. „Rola antropologa w diagnostyce zaburzeń wieku rozwojowego” wygłosiła dr hab. Agnieszka Różdżyńska-Świątkowska, prof. IPCZD z Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Zaproszonymi gośćmi, którzy wspierali studentów w ich naukowych zmaganiach byli dr hab. Anna Kopiczko, prof. ucz z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, prof. Jacek Tomczyk z Instytutu Nauk Biologicznych UKSW oraz dr Beata Borowska z Uniwersytetu Łódzkiego.

W pierwszym dniu Konferencji uczestnicy mieli okazję wygłosić swoje referaty i zaprezentować postery. Studenci uczestniczyli w IV sesjach referatowych: Biologia populacji historycznych, Ontogeneza, Paleodemografia, Morfologia i varia. Studenci wygłosili łącznie 21 referatów. Podczas sesji posterowej studenci zaprezentowali 8 plakatów o zróżnicowanej tematyce. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń naukowych oraz integracji środowiska akademickiego.

Podczas drugiego dnia konferencji odbyły się  warsztaty osteologiczne, prowadzone przez dr Beatę Borowską z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Justynę Marchewkę-Długońską. Służyły one pogłębieniu wiedzy i umiejętności studentów w zakresie metod badań materiałów kostnych.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a sprzęt służący do analizy składu ciała, stanowił jego dodatkową atrakcję.

Konferencja odbyła się na kampusie Wóycickiego UKSW. Zorganizowało ją Koło Naukowe Biologów Człowieka UKSW z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW

10 grudnia 2023