Przejdź do treści

O niepełnosprawności w teorii i praktyce

Na UKSW odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona tematyce niepełnosprawności, zorganizowana przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Wydziały Nauk Pedagogicznych i Studiów nad Rodziną UKSW.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, co pozwoliło spojrzeć na temat z różnych perspektyw, łącząc teorię z praktyką. Wśród uczestników znaleźli się socjologowie, pracownicy socjalni, psychologowie, pedagodzy oraz inni naukowcy, których wiedza i doświadczenie wzbogaciły dyskusję.

– Chcemy, aby konferencja była nie tylko miejscem wymiany wiedzy, ale również punktem wyjścia do dalszych działań. Zachęcamy uczestników do kontynuowania badań nad niepełnosprawnością oraz do współpracy w opracowywaniu praktycznych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami – powiedziała dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW.

W trakcie konferencji poruszono wiele istotnych zagadnień związanych z niepełnosprawnością. Rozmawiano m.in. o społecznych i kulturowych aspektach tego zjawiska, psychologicznych i emocjonalnych wyzwaniach osób z niepełnosprawnościami, edukacji i wsparciu w różnych kontekstach, nowoczesnych technologiach, prawach i polityce społecznej dotyczącej niepełnosprawnych, a także perspektywie samych osób z niepełnosprawnościami.

Ważnym elementem konferencji było również zaproszenie do wspólnego wypracowania podejścia do dalszych działań w sferze teoretycznej i praktycznej. Uczestnicy mieli okazję dzielić się cennymi wnioskami oraz prezentować innowacyjne rozwiązania w obszarze niepełnosprawności.

Formuła hybrydowa konferencji, która umożliwiała udział zarówno osobiście, jak i zdalnie, sprawiła, że wydarzenie stało się dostępne dla szerszego grona uczestników. Część konferencji odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie uczestnicy mieli okazję spotkać się twarzą w twarz, a jednocześnie transmisja obrad była dostępna online za pośrednictwem kanału uczelni na YouTube. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 400 uczestników.
Głównymi organizatorami konferencji byli: prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., i koordynator Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością UKSW Michał Stańczuk.

23 listopada 2023