Przejdź do treści

Odkryj przyszłość z nami… Bezpieczeństwo

BezpieczenstwoOdkryj przyszłość z nami… – to nowy cykl, w którym raz w tygodniu przedstawimy kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W pierwszym odcinku prezentujemy kierunki związane z bezpieczeństwem, niezwykle ważnym obszarem naszego życia. Rozwój cywilizacyjny możliwy jest bowiem tylko wtedy, gdy towarzyszy mu poczucie bezpieczeństwa społecznego, gospodarczego i prywatnego. Przekonujemy się o tym szczególnie w ostatnich dniach, śledząc wydarzenia za wschodnią granicą.

Bezpieczenstwo

UKSW prowadzi trzy kierunki związane z bezpieczeństwem. Są to: bezpieczeństwo wewnętrzne,  człowiek w cyberprzestrzeni oraz bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Atutem studiów na tych kierunkach jest ich interdyscyplinarność. Bazują one przede wszystkim na naukach polityczno-społecznych, jednak nie brakuje im też odniesień do nauk humanistycznych, ścisłych czy technicznych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW. Dają one specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, obejmującą problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Wiedza, którą studenci zdobywają w trakcie studiów, zapewnia wszechstronne przygotowanie do działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego otrzymują m.in. praktyczne przygotowanie w zakresie sporządzania analiz i prognoz. Uczą się analizować systemy, procesy i zjawiska, a także identyfikować dysfunkcje i zagrożenia oraz dobierać odpowiednie dla określonych sytuacji strategie działania. To świetni stratedzy, którzy mogą planować działania prewencyjne wykorzystywane w działaniach wojska, policji, straży granicznej, ABW czy w urzędzie celnym.

–  Interesującym elementem programu studiów są praktyki studenckie, które przygotowują do odpowiedzialnego oraz profesjonalnego postępowania, planowania i organizacji pracy, a także możliwość angażowania się studentów w działalność kół naukowych funkcjonujących na Wydziale i Uniwersytecie – podkreśla dr hab. Krzysztof Cebul, prof. ucz., kierownik kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na UKSW. Wielość możliwości rozwoju sprawia, że bezpieczeństwo wewnętrzne na UKSW jest chętnie wybierane przez maturzystów.  

 Człowiek w cyberprzestrzeni

Inny popularny kierunek z zakresu bezpieczeństwa to człowiek w cyberprzestrzeni. Są to unikalne i innowacyjne studia prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji UKSW, które łączą zagadnienia z takich dziedzin jak prawo, nauki społeczno-ekonomiczne oraz informatyczne.

Studia pozwalają zdobyć wszechstronne kompetencje związane z kształtowaniem społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwem czy prawem autorskim. Dają wiedzę na temat prawnych aspektów marketingu sieciowego i reklamy w środkach komunikacji elektronicznej. Program studiów składa się z pięciu modułów kształcenia: podstawy matematyki, zarządzanie, informatyczny, procesy biznesowe, bazy danych.

– Nasi studenci uczą się efektywnie zarządzać projektami, zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego, wiedzą, jak analizować i projektować systemy informatyczne. Dajemy im też możliwość uzyskania pożądanego przez pracodawców certyfikatu IBM SPSS Expert – mówi dr hab. Marcin Wielec, prodziekan WPiA ds. kierunku prawo i człowiek w cyberprzestrzeni.

Na absolwentów kierunku czekają nie tylko przedsiębiorstwa działające w sektorze IT, ale też firmy i instytucje, które zajmują się zachowaniem zasad bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej.

 Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej

Jeden z najnowszych kierunków na UKSW, który jest rozszerzeniem kierunku człowiek w cyberprzestrzeni, są studia II stopnia (magisterskie) bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej. Pozwalają one kompleksowo zrozumieć procesy społeczne, technologiczne i biznesowe, które związane są z zachodzącą transformacją cyfrową.

Studenci bezpieczeństwa w gospodarce cyfrowej mają do wyboru aż 11 modułów kształcenia: informatyczny, e-administracja, e-usługi, społeczny, zarządzanie bezpieczeństwem, zabezpieczenie danych, e-finanse, e-badania naukowe, e-zdrowie, e-edukacja, językowy.

– Kompetencje nabyte w trakcie studiów pozwalają zdobyć unikalną wiedzę, która jest dobrze dopasowana do dynamiki rynku pracy. W ostatnich czasach wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących zapewnić sprawne i bezpieczne funkcjonowanie nowych technologii w różnych branżach – dodaje dr hab. Marcin Wielec.

Absolwenci tego kierunku studiów z powodzeniem znajdują zatrudnienie w administracji publicznej lub prywatnych działalności gospodarczych, m.in. w branży IT. Te studia są również krokiem w stronę kariery w nowoczesnych ośrodkach naukowo-badawczych, takich jak Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii czy Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW.

– Programy nauczania poszczególnych kierunków studiów zostały opracowane w taki sposób, aby nasi absolwenci posiadali merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne,  co pozwoli na profesjonalność i możliwość bycia zauważonymi na rynku pracy – podkreśla dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia UKSW.

Wykłady i ćwiczenia na wszystkich z wymienionych kierunków odbywają się w nowoczesnych budynkach kampusu przy ulicy Wóycickiego na warszawskich Młocinach. Więcej informacji o studiach z zakresu bezpieczeństwa znajduje się na stronie: rekrutacja.uksw.edu.pl

14 marca 2022