Przejdź do treści

Otwarcie Katedry Psychiatrii Wydziału Medycznego. Collegium Medicum

Szpital Nowowiejski w Warszawie otwiera się na studentów UKSW uczących się na kierunkach lekarskim i pielęgniarskim.

Umowę w tej sprawie podpisali ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW i Cezary Kostrzewa, dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

– To dla mnie zaszczyt, że jako dyrektor szpitala mogę podpisać tę umowę. Dziś, gdy tak brakuje psychiatrów, dzięki marszałek Elżbiecie Lanc, możemy otworzyć Katedrę Psychiatrii UKSW. W tym roku na oddziałach dziennych szpitala Nowowiejskiego odbędą praktyki studenci kierunku pielęgniarskiego. Jednocześnie wezmą udział w zajęciach klinicznych i wykładach – mówił dyr. Kostrzewa.

W przyszłym roku akademickim, wykłady i praktyki na oddziałach dziennych Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej i całodobowych przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, a także w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w Rasztowie, rozpoczną studenci V roku kierunku lekarskiego.

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW, przypominając, że studenci Wydziału Medycznego. Collegium Medicum rozpoczynają czwarty rok edukacji, podziękował za to, że Szpital Nowowiejski „otwiera się dla studentów i na studentów”.

– Psychiatria, to specjalność nietuzinkowa i wyjątkowa, w której nie ma wystarczającej liczby specjalistów. Jest dla nas wyróżnieniem, że nasi studenci będą pobierać nauki i kształcić się w zakresie psychiatrii klinicznej w Szpitalu Nowowiejskim. Dziękuję pani marszałek za to, że wspiera nas i pomaga docierać do najlepszych referencyjnych ośrodków medycznych w Warszawie – mówił Rektor UKSW.

Na zdjęciu od lewej: dr hab. n. med. Anna Zofia Antosik – Wójcińska, prof. ucz., Cezary Kostrzewa, Elżbieta Lanc, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, dr. hab. Filip M. Szymański, prof. ucz i dr n med i nauk o zdrowiu Beata Chełstowska

Zadbać o jakość kształcenia

Podczas podpisania umowy obecna była Elżbieta Lanc, członek zarządu Województwa Mazowieckiego.

– Samorząd województwa mazowieckiego w sposób aktywny i rzetelny odniósł się do współpracy z wydziałem lekarskim na UKSW – mówiła. – Potraktowaliśmy ją jako szansę dla naszych szpitali marszałkowskich. Mając wpływ na jakość kształcenia, mamy nadzieję, że studenci wrócą do naszych placówek. Im lepiej, mądrzej, wykształcimy lekarzy, tym większą będziemy mieć pewność, że zapewnimy naszym szpitalom dobrą medyczną kadrę. Mam nadzieję, że efekty tego dobrego kształcenia będą jak najszybciej widoczne. Bo im lepiej wykształcimy lekarzy, tym lepiej będziemy przez nich zaopiekowani.

Dziekan Wydziału Medycznego. Collegium Medicum UKSW dr hab. n. med. Filip M. Szymański, prof. ucz. podkreślił, że umowa między UKSW a Szpitalem Nowowiejskim jest długofalowa.

– Posłuży ona zarówno naszej Uczelni jak i szpitalowi – powiedział. – To kolejny krok w naszym rozwoju, wielkie święto dla naszego wydziału. Nowo otwarta katedra w referencyjnym szpitalu.

Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr nauk med. i nauk o zdrowiu Beata Chełstowska podkreśliła, że w czasach, w których „psychiatria jest specjalnością deficytową”, studenci kierunku lekarskiego i pielęgniarskiego będą mogli uczyć się w ośrodku „specjalizującym się leczeniu i terapii pacjentów ze schorzeniami o podłożu psychicznym”, co daje gwarancję „najwyższej jakości kształcenia”.

na zdjęciu od lewej: dr hab. n. med. Anna Zofia Antosik – Wójcińska, prof. ucz. i ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Nauczyć troski o pacjenta

Rektor UKSW powołał na funkcję kierownika nowo otwartej Katedry Psychiatrii w Instytucie Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum UKSW dr hab. n. med. Annę Zofię Antosik-Wójcińską, prof. ucz. Koordynator ds. leczenia w oddziałach dziennych Szpitala Nowowiejskiego, wcześniej ordynator oddziału chorób afektywnych i zastępca kierownika kliniki Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dr hab. Antosik- Wójcińska, prof. ucz., od kilkunastu lat zajmuje się leczeniem zaburzeń psychotycznych i nastroju, za szczególnym uwzględnieniem choroby afektywnej dwubiegunowej. Ma doświadczenie kliniczne zarówno w pracy na oddziale szpitalnym jak również w poradniach zdrowia psychicznego.

– Dziękuję za pokładane we mnie zaufanie. Mam nadzieję, że nie zawiodę – mówiła dr hab. Antosik-Wójcińska, prof. ucz. – Zarówno trudne czasy pandemiczne jak czas wojny doświadczyły nas jako społeczeństwo. Wciąż zbyt mało jest psychiatrów. Chcemy to zmienić. Nauczyć studentów kierunku medycznego i pielęgniarskiego pracy z pacjentami, którzy wymagają szczególnej troski. Zmienić postrzeganie psychiatrii i problemów psychicznych, przeciwdziałać stygmatyzacji chorych. Chodzi o to, by otrzymali oni jak najwięcej pomocy i wsparcia. A studenci zobaczyli w chorym przede wszystkim człowieka i pracowali z jak największą troską o jego dobro.

17 listopada 2022