Zaproszenie do udziału w projekcie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz przyszłych nauczycieli matematyki-zdobywających uprawnienia do nauczania matematyki w innowacyjnych kursach e-learningowych dotyczących nowych metod nauczania w ścisłej korelacji z technologiami informacyjnymi w okresie 1.09.2021 r. - 28.10.2021 r.

Udział w bezpłatnych kursach pozwoli na zdobycie kompetencji informatycznych, komunikacyjnych, analitycznych w tym umiejętności rozwiązywania problemów.

Kursy realizowane są w ramach dofinansowanego projektu pn.: „Nowoczesny nauczyciel matematyki”, POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18.

Przewiduje się następujące zajęcia: zadania konkursowe, modelowanie matematyczne, algebra szkolna w nowej osłonie. Każdy z przedmiotów to 23 godz. dydaktyczne. Przewidziane są fora dyskusyjne do każdej lekcji w module. Każdy moduł zostanie zakończony ankietą ewaluacyjną w ostatnim cyklu zajęć.

Po zakończeniu będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu danej formy szkolenia. W wykładach i ćwiczeniach nauczyciele znajdą wiele treści na nowe tematy edukacyjne, ogromną liczbę ciekawych zadań do wykorzystania na lekcjach jak i zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia fakultatywne, kółka zainteresowań, przygotowania do konkursów i olimpiad). Zakres tematów jest znacznie szerszy niż w typowych wykładach a styl wykładu mniej formalny. Bogactwo treści oraz przystępność języka powinno Państwa zainteresować.

Na kursy należy zalogować się na platformach:
- Zadania konkursowe: https://navoica.pl/courses/course-v1:UKSW+ZKiO+2021-2/about
- Modelowanie matematyczne: https://navoica.pl/courses/course-v1:UKSW+MM+2021_2/about
- Algebra szkolna w nowej odsłonie: https://navoica.pl/courses/course-v1:UKSW+ASNO+2021-2/about

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://wmp.uksw.edu.pl/pl/node/525

logotypki

UKSW WEB

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje