studenci_podstrony_4.jpg

Na UKSW działa obecnie 55 studenckich i doktoranckich kół naukowych (stan na dzień 30.03.2022). Każdego roku Prorektor właściwy ds. studenckich ogłasza konkursy na dofinasowania działaności organizacji studenckich i doktoranckich. Szczegóły na stronie Centrum Wsparcia Studenta - zobacz więcej

Międzywydziałowe
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Doktorantów „Axis Mundi”
 • Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Telewizji Internetowej UKSW (Telewizja Panda)
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Prawa Korporacyjnego
 • Uniwersyteckie Koło Debaty Oksfordzkiej
 • Międzywydziałowe Koło Teatralne UKSW "Theatrum Mundi"
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Koło Naukowe „Zielone Wilki”
 • Studenckie Koło Naukowe Biologów Człowieka UKSW
 • Koło Biologów Terenowych UKSW
 • Koło Naukowe Biologii Molekularnej
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Koło Naukowe Przyrodników UKSW
 • Koło Naukowe Studentów Filozofii
 • Koło Naukowe Studentów Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Studenckie Koło Naukowe Logiki UKSW
Wydział Medyczny. Collegium Medicum
 • Koło Naukowe Kardiologii
 • Koło Medycyny Opartej na Faktach
 • Koło Naukowe LabOn- Nowoczesna diagnostyka laboratoryjna w praktyce lekarskiej
 • Studenckie Koło Naukowe „Ars Lorem”
 • Studenckie Koło Naukowe „Immunis”
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
 • Koło Naukowe Informatyków „Fraktal”
 • Naukowe Koło Matematyczne UKSW „Inny Wymiar”
 • Chemiczne Koło Naukowe „Luminol” UKSW
Wydział Nauk Humanistycznych
 • Koło Językoznawcze
 • Koło Literackie UKSW
 • Koło Edytorskie „Kustosz”
 • Koło Naukowe Hermeneutyki Literackiej
 • Koło Naukowe Filologii Klasycznej „Kalokagatia”
 • Koło Fotograficzne
 • Koło In alto con i grandi
 • Koło Naukowe Muzeologii
Wydział Nauk Historycznych
 • Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
 • Koło Naukowe Studentów Archeologii
 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii WNHS UKSW
Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie
 • Koło Naukowe Studentów Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Wydział Prawa i Administracji
 • Koło Nauk Penalnych
 • Koło Naukowe Prawa Administracyjnego „Sztuka w Prawie”
 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UKSW
 • Koło Naukowe Prawa Prywatnego
 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW
 • Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego
 • Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka UKSW
Wydział Prawa Kanonicznego
 • Koło Naukowe „Utriusque Iuris”
 • Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris
 • Koło Naukowe Consecratio Vitae
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
 • Koło Naukowe Badań nad Europą
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze”
 • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
Wydział Studiów nad Rodziną
 • Koło Naukowe Myśli i Praktyki Społecznej dla Was
Wydział Teologiczny
 • Koło Naukowe Studentów Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa
 • Koło Naukowe Katechetyków
 • Koło Naukowe Medioznawców Podróżników

UKSW WEB


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. centrala 22 561 88 00

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956
ePUAP: /UKSW_2/SkrytkaESP

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A.
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UKSW Facebook
UKSW YouTube
UKSW Twitter
UKSW na Linkedin
UKSW Instagram

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje