foto_11.jpg

Na UKSW działają obecnie koła studenckie i doktoranckie (stan na dzień 20.06.2016). Każdego roku Prorektor właściwy ds. studenckich ogłasza konkursy na dofinasowania działaności organizacji studenckich i doktoranckich. Szczegóły na stronie Działu Kształcenia - zobacz więcej

Międzywydziałowe
 • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UKSW
 • Międzywydziałowe Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Telewizji Internetowej UKSW
 • Koło Turystyczno-Sportowe Nordic Walking UKSW
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
 • Koło Naukowe „Zielone Wilki”
 • Koło Naukowe "Młode Kadry Inżynieryjne"
 • Studenckie Koło Naukowe Biologów Człowieka UKSW
 • Koło Biologów Terenowych UKSW
 • Koło Naukowe Biologii Molekularnej
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 • Koło Naukowe Metafizyków
 • Koło Naukowe Przyrodników UKSW
 • Koło Naukowe Studentów Filozofii
 • Koło Naukowe Studentów Psychologii UKSW
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
 • Koło Naukowe Informatyków "Fraktal"
 • Koło Naukowe Matematyków UKSW
 • Koło Naukowe Dydaktyków Matematyki AlfaBeta
 • Chemiczne Koło Naukowe
Wydział Nauk Humanistycznych
 • Koło Językoznawcze
 • Teatr Akademicki ...ale o co chodzi?" Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Koło Filmowe UKSW "FilmOFFka"
 • Koło Naukowe Hermeneutyki Literackiej
 • Koło Zarządzania Projektami Kultury
 • Koło Kulturoznawców przy Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW "Culture on"
 • Koło Fotograficzne "Fotograty"
 • Koło Naukowe Translatora. Studia nad Przekładem
 • Koło Naukowe Italianistów "Semplicemente ciao!"
 • Koło Naukowe Muzeologii
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki
 • Koło Naukowe Studentów i Doktorantów Historii WNHiS UKSW
 • Koło Naukowe Studentów Socjoligii
 • Koło Naukowe Studentów Archeologii
 • Koło Naukowe "Ceteris Paribus"
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa "Justycjariusze"
 • Koło Ochrony Dóbr Kultury i Środowiska "Hereditas"
 • Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej
 • Koło Naukowe Badań nad Europą
Wydział Nauk Pedagogicznych
 • Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych
 • Laboratorium Doradztwa Zawodowego
 • Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Wydział Prawa i Administracji
 • Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej
 • Koło Nauk Penalnych
 • Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego UKSW
 • Koło Naukowe Prawa Prywatnego
 • Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna WPiA UKSW
 • Studenckie Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego
 • Koło Naukowe Amerykanistyki
 • Koło Naukowe Prawa Karnego Procesowego
 • Koło Naukowe Prawa Handlowego
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UKSW
 • Koło Naukowe Praw Człowieka Pro Homine
Wydział Prawa Kanonicznego
 • Koło Naukowe "Utriusque Iuris"
 • Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris
 • Koło Naukowe Consecratio Vitae
Wydział Studiów nad Rodziną
 • Bioetyczne Koło Studentów WSR
 • Koło Naukowe Myśli Społecznej
 • Koło Nauk o Rodzinie
Wydział Teologiczny
 • Koło Naukowe Studentów Teologii
 • Koło Naukowe Doktorantów Biblistyki
 • Koło Naukowe Katechetyków
 • Koło Naukowe Liturgistów
 • Koło Naukowe Studentów Turystyki Krajów Biblijnych
 • Koło Naukowe Religiologów UKSW
 • Koło Naukowe Teologii Miłosierdzia Bożego
 • Koło Naukowe Teologii Pastoralnej
 • Koło Naukowe „Public Relations w Social Media”
 • Koło Naukowe Moralistów
 • Mariologiczne Koło Naukowe
 • Koło Naukowe Medioznawców Podróżników

logo orzel

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

NIP: 525-00-12-946 | REGON: 000001956

Konto bankowe: Bank Zachodni WBK
87 1090 2851 0000 0001 2031 4629

liczba studentowl

CSI UKSW  /  © 2016 UKSW. Wszelkie prawa zastrzeżone.

iUKSW aplikacja mobilna
UKSW na Facebook
UKSW na YouTube
UKSW na Twitter
USOSweb

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje