Przejdź do treści

Podwyżki wynagrodzeń pracowników UKSW

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego UKSW otrzymał 36 765 400 złotych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

Porozumienie w sprawie podziału środków podpisał ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW oraz przedstawiciele związków zawodowych.

-To bardzo ważny dzień dla UKSW. Bardzo się cieszę, że w porozumieniu ze wszystkimi związkami zawodowymi funkcjonującymi na Uniwersytecie podpisaliśmy porozumienie. W UKSW dbamy o dialog, dlatego ważny jest dla mnie głos związków zawodowych. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie zatroszczyć się o podwyżki dla pracowników Uczelni, których rola jest nieoceniona w prowadzeniu działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW po podpisaniu porozumienia.

27 marca odbyło się spotkanie rektora ze związkami zawodowymi działającymi na UKSW tj.: Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” UKSW w Warszawie – reprezentowaną przez Przewodniczącą Komisji Zakładowej mgr Jolantę Białkowską, Niezależnym Związkiem Zawodowym Pracowników UKSW – reprezentowanym przez Przewodniczącego mgr. Marcina Krygiera, Wiceprzewodniczącą mgr Katarzynę Jakubczyk-Sierszeń oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego w UKSW, reprezentowany przez dr Karolinę Zioło-Pużuk, prezes Zarządu Uczelnianego ZNP w UKSW.

Podczas spotkania zostało podpisane porozumienie w sprawie podziału subwencji przeznaczonej na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni w 2024 r. Porozumienie obejmuje nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji i zakłada zwiększenie wynagrodzeń średnio 30% dla nauczycieli akademickich oraz średnio 20% dla pracowników administracji.

27 marca 2024