Przejdź do treści

Polsko-Niemiecka Akademia Letnia

– Od blisko dwóch i pół dekady Polsko-Niemiecka Akademia Letnia jest jednym z flagowych projektów Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UKSW. Projekt, który inicjowali m.in. ks. prof. Helmut Juros oraz prof. Irena Lipowicz co roku uczy zrozumienia i empatii studentów z Polski i Niemiec – mówi dr Bartosz Rydliński.

W dniach 28 sierpnia – 1 września odbyła się 24. edycja cyklu spotkań młodzieży obu krajów. W momencie powstawania inicjatywa ta była skierowana do przyszłych kapłanów aby pomóc przezwyciężyć historyczne uprzedzenia. Dziś jej celem jest nawiązanie kontaktów między studentami obu państw oraz trwałe zainteresowanie relacjami polsko-niemieckimi i polsko-niemiecką tradycją pojednania.

Koordynatorami Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej są wicedyrektor Akademii Katolickiej w Berlinie, dr Maria-Luise Schneider oraz adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, dr Bartosz Rydliński. Akademia uzyskała wsparcie ze strony Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz AKSB Arbeitsgemeinschaft katholisch – sozialer Bildungswerke e.V.

W tym roku uczestnicy Akademii brali udział w następujących zajęciach: Niemcy i Polska w Europie – wspólne czy rozdzielne cele i ambicje w nowej geopolitycznej powerplay?; Religia i polityka – rola Kościołów Prawosławnych w Rosji i Ukrainie wobec roli Watykanu; Stanąć po stronie „sprawiedliwego pokoju” w obliczu wojny w Ukrainie – ale jak?; Jak przebiega niemiecki „epokowy punkt zwrotny”? O aktualnych ekspertyzach pokoju; Wyuczona historia – jak kształtuje ona nasz obraz drugiej światowej, zimnej wojny, przełomów 1989 r.; Analiza porównawcza polskich i niemieckich podręczników. 

Nasi studenci wzięli udział w spotkaniu z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Republice Federalnej Niemiec, Dariuszem Pawłosiem oraz I Radcą Ambasady, Jarosławem Bajaczykiem. W środę w berlińskim Klubie Polskich Nieudaczników odbyło się ponadto wydarzenie publiczne towarzyszące Akademii pt. „Polacy przed wyborem / Polen vor der Wahl”.

– Proces pojednania między naszymi narodami wymaga ciągłej pracy i to jest główny cel, który przyświeca nam jak i naszym przyjaciołom z Akademii Katolickiej w Berlinie. Szczególnie optymistyczne jest to, że w tym roku otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń studentek i studentów UKSW chcących wziąć udział w tej ważnej inicjatywie – podsumowuje dr Rydliński.

Na zdjęciu: uczestnicy Polsko-Niemieckiej Akademii Letniej
05 września 2023