Przejdź do treści

Przestrzeń Rozwoju UKSW – ważne, aby integrować wspólne działania

Warsztaty, spotkania z doradcami zawodowymi, specjalistami z zakresu samorozwoju i przedsiębiorczości a także stoiska organizacji studenckich i partnerów zewnętrznych oraz loteria z nagrodami i rozdanie dyplomów Akademii Liderów Biznesu to główne atrakcje Przestrzeni Rozwoju.

– Bardzo się cieszę z tej inicjatywy, której już teraz serdecznie gratuluję – powiedziała dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia symbolicznie inaugurując wydarzenie. – Prezentują się tu jednostki z różnych obszarów, ale myślę, że znajdziemy wspólny mianownik działania. Gościmy także partnerów zewnętrznych. Jest tu Bank Santander, który służy rozwojowi, oferując różne szkolenia i warsztaty dla pracowników i studentów. Są także przedstawiciele Szlachetnej Paczki, którzy inspirują naszych studentów swoim działaniem. Znalazło się też miejsce dla przedstawicieli Bielan prezentujących Bielański Integrator Przedsiębiorczości.

Prorektor Anna Fidelus podkreśliła, jak ważne jest aby integrować działania. – Podejmując różne inicjatywy na rzecz mieszkańców, studentów i przedsiębiorczości oba inkubatory łączą siły i wtedy te działania staja się efektywniejsze i z korzyścią dla wszystkich. Zachęcam i zapraszam studentów do uczestnictwa w warsztatach i inicjatywach. Wszystkie tego typu działania wraz z rektorem, ks. prof. Ryszardem Czekalskim robimy dla Państwa – podsumowała dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Na zdjęciu dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Wydarzenie, po raz pierwszy w formie otwartej przestrzeni i osobistych spotkań zorganizowały wspólnie trzy jednostki UKSW dedykowane studentom: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Biuro Karier oraz Centrum Wsparcia Studenta.

– Chcieliśmy połączyć siły naszych biur i zrobić dla studentów coś, czego jeszcze nie było. Na Uczelni organizowanych jest wiele konferencji, imprez naukowych a studenci często zgłaszają potrzebę miękkich szkoleń, warsztatów czy indywidualnych spotkań. Chcieliśmy pokazać tę niejako drugą część studiowania. Zależało nam na tym, aby pokazać ofertę Uniwersytetu i jednostek współpracujących z nami, takich jak Bielański Integrator, Bank Santander, aby już na studiach, kiedy być może studenci mają trochę więcej czasu, mogli poszukać przestrzeni na rozwój. I stąd nazwa Przestrzeń Rozwoju – wyjaśniła Katarzyna Mikołajczyk, kierownik Centrum Wsparcia Studenta UKSW.

Na zdjęciu dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz., Katarzyna Mikołajczyk

Wielką wartością spotkania były warsztaty, podczas których uczestnicy mogli zdobyć dodatkowe umiejętności i kompetencje związane z przedsiębiorczością. Tematyka warsztatów była różnorodna i poruszała wiele aspektów. Omówiono m.in. sztukę komunikacji, sposób wyrażania emocji, sposoby jak zrobić dobre pierwsze wrażenie czy jak rozpoznawać swoje mocne strony zawodowe. O wyjątkowości warsztatów świadczy fakt, że były one prowadzone przede wszystkim przez absolwentów UKSW i pracowników naszej Uczelni. Jak wyjaśnił dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz. dobór tematyki był podyktowany rzeczywistym zapotrzebowaniem.

– Zrobiliśmy wstępną ankietę i dowiedzieliśmy się jakie są potrzeby studentów. A te dotyczą przede zagadnień z zakresu emocji, radzenia sobie ze stresem, organizacji czasu pracy. Dzisiejsze wydarzenie to kontynuacja działań Inkubatora – powiedział dr hab. Szyrski, prof. ucz., wyjaśniając jak działa jednostka obecnie.

– Początkowa koncepcja działania Inkubatora była podobna do innych tego typu jednostek działających na wielu uczelniach, miał wspierać ścieżkę rozwoju firmy studenckiej. Szybko zorientowaliśmy się, że nasi studenci potrzebują trochę innego wsparcia. Nie jesteśmy uczelnią z zasady ekonomiczną, studenci nie są tacy chętni do zakładania działalności. Wolą, aby pokazać im możliwości i ścieżki rozwoju – wyjaśnił.

– Unikalną zasadą działania naszego Inkubatora jest połączenie działalności doradców zawodowych, którzy pokazują ścieżkę i ujęcie biznesowe. Pokazujemy możliwości biznesowe, skąd wziąć pomysł na firmę, jak taką firmę prowadzić. To nie jest typowe inkubowanie działalności gospodarczej tylko inwestowanie w rozwój, działalność projektową. Widzimy, że studenci też nie zawsze mają świadomość potrzeby konkretnej wiedzy. My diagnozując ich potrzeby, dajemy te możliwości wcześniej. Ci, którzy mają szerzej rozwinięte horyzonty i myślą o swojej przyszłości korzystają z tego – podsumował dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz.

Na zdjęciu od lewej Dariusz Kowaluk, dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz.

Obecny na spotkaniu Dariusz Kowaluk, mistrz olimpijski będący jednocześnie studentem UKSW, opowiadał o swoich osiągnięciach sportowych, studiowaniu i motywacjach. – Najlepsza motywacja to postawić sobie realny cel – stwierdził. Pytany o rady dla studentów w zakresie rozwoju zawodowego powiedział: – Jeżeli macie jakieś pasje, to nie zakopuje ich na czas studiów, tylko ciągle je rozwijajcie.

Podczas wydarzenia studenci mieli możliwość zapoznania się z działalnością organizacji studenckich: Samorządu Studentów, Samorządu Doktorantów, Akademickiego Związku Sportowego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów czy Erasmus Student Network.

Na zdjęciu uczestnicy Przestrzeni Rozwoju

Przestrzeń Rozwoju to szósta edycja tego typu działań na rzecz przedsiębiorczości studentów.  

– Zaczęliśmy od typowo akademickiej formuły, teraz testujemy inne opcje. Stawiamy na otwartą przestrzeń i osobiste spotkania. Jeśli będzie taka potrzeba, to jesteśmy otwarci na powielanie takiej formuły jak i na wprowadzenie innych opcji i poszerzanie oferty – zapewniają organizatorzy.

Na zdjęciu warsztaty Przestrzeni Rozwoju
23 maja 2023