Przejdź do treści

Salon dla maturzystów

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  będzie obecny podczas Salonu Maturzystów „Perspektywy”, który w tym roku odbędzie się na Politechnice Warszawskiej 14 i 15 września między 9 a 15.

Prezentacja poświęcona naszej Uczelni, w tym aktualnym zasadom rekrutacji, jest zaplanowana zarówno na 14 jak 15 września o godz. 11.30. Kandydaci będą mogli porozmawiać ze studentami i pracownikami uniwersytetu na stoisku numer 13.

Szansa na spotkanie

Nasz Uniwersytet od lat bierze udział w największych targach edukacyjnych szkół wyższych organizowanych przez „Perspektywy”. Wrześniowy Salon Maturzystów na uczelniach czternastu miast Polski, jest siedemnastym z kolei. To dla maturzystów unikalna okazja do zdobycia niezbędnej wiedzy na temat matury 2024 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych. Szansa na spotkanie ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami i rozmowę na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych. Podczas Salon Maturzystów zainteresowani mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni akademickich i szczegółowymi wymogami rekrutacyjnymi na studia w roku akademickim 2024/25. Stąd obecność doradców zawodowych. Na maturzystów czeka bezpłatny „Informator dla Maturzystów 2024”, publikację, która od 32 lat pomaga absolwentom liceów i techników w wyborze kierunku studiów i uczelni. To jedyny w Polsce, usystematyzowany katalog dla kandydatów na studia ze szczegółowymi zasadami przyjęć na wszystkich uczelnie w Polsce, a także szczegółowymi informacjami na temat matury.

Pytania przed wyborem

– Nasz salon to takie miejsce, w którym matura spotyka się ze studiami, jako że w jednym miejscu znajduje się kilkadziesiąt uczelni nie tylko z Warszawy, ale z całej Polski – mówi rzeczniczka „Perspektyw” Anna Wdowińska – Chodzi o to, by młodzi ludzie, czerpiący wiedzę przede wszystkim z Internetu, przed podjęciem decyzji o wyborze studiów, mogli porozmawiać „na żywo” ze studentami i wykładowcami uczelni.

Jak zaznacza Anna Wdowińska, maturzyści są na ogół dociekliwi, zaś przedstawiciele uczelni starają się cierpliwie odpowiadać na wszelkie pytania: o specyfikę uczelni, nowe kierunki, system stypendialny, warunki rekrutacji i miejsca w akademikach.

– Zachęcamy do udziału w Salonie nauczycieli i maturzystów – mówi rzeczniczka „Perspektyw”. – Deklaracje maturalne należy złożyć do końca września. Byłoby dobrze, gdyby współgrały z wybranymi kierunkami studiów.

Wszystkie informacje na temat tegorocznego Salonu Maturzystów można znaleźć tutaj.

11 września 2023