Przejdź do treści

Spotkanie Rektora UKSW z nowym zarządem spółki EZRA UKSW

Spotkanie wyjazdowe, w którym uczestniczyli zarząd, dyrekcja, koordynatorzy placówek medycznych oraz pracownicy i współpracownicy Spółki odbyło się 14 września w Gdańsku.

Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski zapewnił o wsparciu spółki w kontekście zmian w składzie zarządu, zachęcał także pracowników i współpracowników do dalszej aktywności na rzecz rozwoju spółki i dobra jej pacjentów. Przedstawił nowym pracownikom historię Uniwersytetu, podkreślił także integralność EZRA UKSW – jej misji i standardów pracy – z renomą i wizerunkiem Uniwersytetu, właściciela Spółki.

– UKSW z roku na rok rozwija się i pnie coraz wyżej w rankingach uczelni wyższych. Ważne aby utrzymać dotychczasowy wysoki poziom świadczonych usług jednocześnie pamiętając o wartościach i marce UKSW jako uczelni opartej na chrześcijańskich wartościach – powiedział ks. Rektor.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do współpracy przy kreowaniu nowego kierunku rozwoju Spółki pod kątem finansowania, aby móc dalej funkcjonować na równie wysokim poziomie. Ważne aby dalej działać zgodnie z misją – niesienia bezpłatnej pomocy rodzinom, a jednocześnie pozyskiwać dodatkowe środki drogą komercyjną.

– Musimy znaleźć i wypracować drugą – komercyjną drogę finansowania, jednocześnie nie zapominając o dotychczasowej, bezpłatnej pomocy tym, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne świadczenia – mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Ksiądz Rektor wyraził wdzięczność i uznanie dla pracowników i współpracowników EZRA UKSW za ich aktywne, jakościowe i kompletne niesienie pomocy pacjentom, zwłaszcza w tak kluczowej kwestii jaką jest zdrowie psychiczne. Docenił fakt, że dzięki świadczeniom specjalistów EZRA UKSW wielokrotnie uratowano życie. 

Spółka EZRA UKSW została utworzona przy Instytucie Psychologii UKSW. W jej ramach prowadzony jest projekt Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, który obejmuje profesjonalne wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Model EZRA UKSW jest zgodny z założeniami reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży oraz wypracowanym i empirycznie zweryfikowanym modelem zdrowia psychicznego. Jego podstawowym założeniem jest szukanie zasobów oraz budowanie wsparcia na rzecz zdrowienia rodziny oraz dzieci w ich środowisku lokalnym. W ciągu 5 lat swojej działalności udzieliła pomocy dla ponad 8500 rodzin.

15 września 2023