Przejdź do treści

Spotkanie z doradcą zawodowym na UKSW

Bezpłatne konsultacje proponuje Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mają one pomóc w określeniu indywidualnych predyspozycji zawodowych.

Na indywidualne konsultacje mogą zgłaszać się studenci i absolwenci UKSW, a także maturzyści oraz kandydaci na studia, którzy zdali maturę w ubiegłych latach. Aby wziąć w nich udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Biura Karier UKSW. Ze wsparcia doradców zawodowych korzysta rocznie kilkaset osób.

Konsultacje prowadzi dwóch doradców. Magdalena Sobolewska, od dwunastu lat zajmuje się doradztwem zawodowym. Od lat prowadzi warsztaty rozwoju umiejętności miękkich oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, a także konsultacje indywidualne. Jest certyfikowanym trenerem badania ról zespołowych. Studentów UKSW, maturzystów i absolwentów wspiera w odkrywaniu drzemiących w nich możliwości, redagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz sztuce autoprezentacji podczas spotkań rekrutacyjnych.

Oprócz Magdaleny Sobolewskiej konsultacje prowadzi doradca zawodowy Agnieszka Jabłońska.

Poznać swoje słabe i mocne strony

Na początku warto określić cel spotkania. Samo zaś spotkanie  – w Biurze Karier na Kampusie Wóycickiego  lub online na platformie MS Teams, rozpoczyna się od dokładnego wywiadu. Na spotkania z doradcami zawodowymi przychodzą maturzyści, którzy zastanawiają się nad wyborem kierunku studiów. Pojawiają się studenci, którzy proszą o pomoc w napisaniu CV oraz absolwenci, którzy przed rozpoczęciem poszukiwań pierwszej pracy chcieliby poznać swoje mocne i słabe strony. Doradcy z Biura Karier UKSW nie działają schematycznie. Gruntowna analiza problemu jest zawsze punktem wyjścia do indywidualnie dobranej porady. Przydatne są tu badania predyspozycji zawodowych, badania osobowości, wyznawanych wartości, certyfikowane badanie ról zespołowych zwane testem Belbina, czasami ćwiczenia coachingowe.  Poszukujący pracy mogą wziąć udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. 

– Chodzi o to, by dowiedzieć się jak najwięcej o sobie samym – mówi Magdalena Sobolewska. – Wszystko po to, aby znaleźć odpowiednią, satysfakcjonującą pracę.

Wdzięczni studenci piszą

Magdalena Sobolewska opowiada, że podczas spotkań zachęca kandydatów na studia i studentów, by pisali do niej, jeśli będą potrzebowali dalszej pomocy albo chcieli opowiedzieć o swoich zawodowych losach. I tak się dzieje. Studentka IV roku informatyki jest wdzięczna Magdalenie Sobolewskiej za zachętę, by „składać CV w różne miejsca i próbować rozmów kwalifikacyjnych”.

„Dostałam tę pracę! – pisze. – Mam poczucie, że to dzięki Pani, bo gdyby nie nasze konsultacje pewnie w ogóle nie składałabym nigdzie dokumentów.
 
Studentka IV roku prawa przyznaje, że spotkania z doradcą zawodowym były dla niej „wyjątkowo cennym doświadczeniem”.

„Pani Magdalena z zainteresowaniem zapoznała się z moją sytuacją zawodową, udzieliła mi bardzo trafnych wskazówek, co mogłabym zmienić w moim CV, przeprowadziła ze mną również symulację rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której doskonale wczuła się w rolę rekruterki, a potem szczegółowo ją ze mną omówiła – pisze studentka. – Najbardziej jednak podobało mi się to, że Pani Magdalena z 
olbrzymią empatią prowadziła te konsultacje tak, abym mogła przed potencjalnym pracodawcą zaprezentować się najkorzystniej jako osoba, którą w rzeczywistości jestem. Nie udawać czegoś, co jest mi obce” – pisze studentka, dodając że po spotkaniach nabrała pewności, że ma „dobre CV i że zdoła poradzić sobie na rozmowie kwalifikacyjnej”. 
 
Student filologii polskiej dziękuje za możliwość wykonania darmowego testu Belbina, dzięki któremu mógł poznać swoje mocne strony i słabości, a także zrozumieć, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności w pracy zespołowej. 
 
„Pani Magdalena Sobolewska jest osobą profesjonalną i kompetentną – pisze student –  Wszystkie konsultacje były prowadzone w przyjaznej atmosferze, co pozwoliło mi na swobodne wyrażenie swoich obaw i wątpliwości. Dzięki ich przebiegowi udało mi się rozwiązać wiele kwestii związanych z planowaniem swojej przyszłości zawodowej”.

Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań można pisać na adres: m.sobolewska@uksw.edu.pl

16 czerwca 2023