Przejdź do treści

Spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Nowe międzynarodowe doświadczenia UKSW

100. rocznica powołania Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich (IFCU/FIUC) była okazją do spotkania przedstawicieli władz UKSW z Ojcem Świętym Franciszkiem i przedstawicielami Kurii Rzymskiej. W dniach 18-19 stycznia 2024 roku w Watykanie odbywała się konferencja „Uniwersytet i Kościół –  przyszłość uniwersytetów z okazji 100-lecia FIUC”.

– To niesamowite spotkanie z Kościołem powszechnym zgromadzonym wokół idei i misji uniwersytetów katolickich, kościelnych oraz tych czerpiących z uniwersalnych tradycji chrześcijańskich, było umocnieniem nie tylko relacji międzynarodowych, ale w sposób szczególny budowaniem głębokiej więzi nauki i wiary między podmiotami wchodzącymi w skład Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Katolickich – powiedział przebywający w Rzymie ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW.

Konferencja zgromadziła ponad 200 przedstawicieli świata naukowego zgromadzonego wokół powołanej w 1924 roku Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Katolickich. Organizacja skupia dziś prawie 245 organizacji akademickich, uniwersytetów i wydziałów, które działają na wszystkich kontynentach. Kanoniczne uznanie organizacji miało miejsce w 1949 roku. Tematem obrad była rola uniwersytetów w Kościele i w świecie oraz przyszłość tych instytucji w kontekście wyzwań współczesnego świata. Wykład inauguracyjny wygłosił kard. Jose Tolentino Calaca de Mendoca, prefekt dykasterii ds. kultury i edukacji. Ks. prof. Ryszard Czekalski oraz ks. prof. Marek Stokłosa, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej mieli okazję spotkać się również z prefektem dykasterii. Przedstawiciele UKSW skierowali zaproszenie na nasz uniwersytet na maj w ramach planowanej konferencji z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i nauki organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW.

Kulminacyjnym momentem rzymskiego spotkania rektorów w Rzymie była poranna audiencja i spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w przemówieniu wskazał, że „uniwersytety katolickie zrodziły się z serca Kościoła i są zarazem jego sercem”. Papież kontynuował: „W czasach gdy niestety sama edukacja staje się biznesem, a wielkie bezosobowe systemy gospodarcze inwestują w szkoły i uniwersytety niczym na giełdzie, instytucje kościelne muszą pokazać, że mają innych charakter i postępować zgodnie z innym sposobem myślenia. Przedsięwzięcie edukacyjne nie opiera się tylko na doskonałych programach, wydajnym sprzęcie, czy dobrych praktykach biznesowych. Uniwersytet powinna ożywiać większa pasja, której wyrazem będzie wspólne poszukiwanie prawdy, większy horyzont sensu przeżywany we wspólnocie wiedzy, w której namacalna będzie hojność miłości”.

– Papież Franciszek, jak zwykle bardzo prosto – z tego słynie – ale i zarazem dobitnie wskazuje jasny drogowskaz dla wspólnoty akademickiej, także dla wspólnoty UKSW, która choć w rozumieniu przepisów prawa kanonicznego nie jest uczelnią katolicką, to ma głębokie przywiązanie do wartości chrześcijańskich. Musimy zawsze w naszej pracy akademickiej odkrywać człowieka – dodaje ks. prof. Ryszard Czekalski. – Tak jak naucza Ojciec Święty – musimy umieć otwierać się na nowe kultury, musimy mieć język otwarty na nowe pokolenia i nowe czasy oraz umiejętnie przekładać bogactwo tradycji chrześcijańskiej, aby nasza uczelnia i wszystkie uczelnie potrafiły być miejscem dialogu i zrozumienia – podsumowuje spotkanie z papieżem Franciszkiem rektor UKSW.

Rzymska konferencja była także okazją do modlitwy i zawierzenia. Ks. rektor powierzał społeczność akademicką UKSW, naszych pracowników, doktorantów, studentów oraz wszystkich przyjaciół uczelni w modlitwie przy grobie św. Piotra oraz doktora honoris causa UKSW św. Jana Pawła II, papieża młodzieży.

19 stycznia 2024