Przejdź do treści

Studia podyplomowe – Etyka dla nauczycieli

Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Etyki dla Nauczycieli

Plan zajęć 2022/2023 semestr II pobierz

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 r.
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 03.09.2022 r.

Jednostka prowadząca

Studium Pedagogizacji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zapisy

Rejestracja w systemie IRK na https://oferta.uksw.edu.pl – od 03.09.2022 do 09.09.2022
Szczegółowe informacje na stronie:
https://oferta.uksw.edu.pl/pl/offer/POD_2022/programme/P_UKSW-KSP-ETYKA/

Opis studiów

Kształcenie w ramach „Kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli” jest prowadzone w zakresie przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.
Oferta studiów skierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie uprawnień do nauczania przedmiotu Etyka. Studia trwają trzy semestry (X.2022-VII.2023). Pierwszy i drugi semestr realizowane są w formule kształcenia hybrydowego, dwa razy w miesiącu (piątek od godz. 16.00 zajęcia online, sobota zajęcia stacjonarne), semestr trzeci w lipcu (jeden tydzień) w formie stacjonarnej. Zajęcia zdalne będą odbywały się na platformie Microsoft TEAMS. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się na kampusie UKSW ul. Wóycickiego 1/3 (Młociny). Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zapewnienia noclegów w III semestrze (zjazd na początku lipca 2023).Studia są bezpłatne – finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Dodatkowe informacje

Kierownik kwalifikacyjnych studiów podyplomowych z etyki dla nauczycieli:
dr hab. Witold Starnawski, prof. uczelni
kontakt e-mail: w.starnawski@uksw.edu.pl

Obsługa administracyjna:
mgr Anna Zaręba Starszy Referent Administracyjny
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 4, pok. 0418, 01-938 Warszawa
kontakt tel: 22 561 88 57
kontakt e-mail: a.zareba@uksw.edu.pl; sp@uksw.edu.pl

25 listopada 2022