Przejdź do treści

Święto UKSW 2023

Debata ogólnouniwersytecka, uroczyste sesje z promocjami doktorskimi, wręczeniem dyplomów profesorskich, nagród rektorskich, resortowych i państwowych a także koncert poświęcony Patronowi, to tylko niektóre z wielu wydarzeń tegorocznych obchodów święta Uczelni.

Jest ono związane z rocznicą śmierci bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, która przypada 28 maja. W tym roku obchody Święta Uczelni zapowiadają się wyjątkowo bogato. Zapoczątkuje je we wtorek, 23 maja interdyscyplinarna debata naukowa pt. „Świat po pandemii”. To już drugie spotkanie z cyklu Debaty Fakultetów, czyli międzywydziałowych dyskusji naukowych o ważnych bieżących sprawach społecznych. Tym razem, w debacie, której głównym organizatorem jest Wydział Nauk Humanistycznych,  wezmą udział naukowcy także z innych Wydziałów: Medycznego, Nauk Historycznych, Prawa Kanonicznego, Nauk Społeczno-Ekonomicznych. Debata rozpocznie się o godz. 14.00 w auli Jana Pawła II na kampusie Dewajtis.

Dwa dni później, w czwartek, 25 maja, o godz. 13.00 odbędą się promocje doktorskie, wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym, profesorom, a także stypendystom Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uroczystość poprzedzi Msza święta odprawiona w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesie Bielańskim.

Następnego dnia, 26 maja, po porannej modlitwie przy grobie bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Bazylice św. Jana Chrzciciela, o godz. 11.00 w auli Roberta Schumana w Auditorium Maximum na kampusie Wóycickiego rozpoczną się główne obchody Święta Uczelni.

Po zakończeniu uroczystej sesji Senatu UKSW, wystąpieniu ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora Uczelni, wręczeniu nagród państwowych i resortowych oraz Nagród Rektora, po wystąpieniach zaproszonych gości, zabrzmi Gaudeamus igitur i Gaude Mater Polonia w wykonaniu uczelnianego chóru. O godz. 13 rozpocznie się piknik integracyjny dla społeczności UKSW i zaproszonych gości.

Natomiast w niedzielę 28 maja o godz. 9.00, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w kościele pw. Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, zostanie odprawiona Msza święta, transmitowana przez Polskie Radio. Następnie reprezentacja Uczelni złoży kwiaty przed pomnikiem kard. Stefana Wyszyńskiego.

Dzień później, w poniedziałek 29 maja, o godzinie 18.00, odbędzie się, wieńczący obchody Święta Uczelni, poświęcony patronowi Uniwersytetu, koncert zatytułowany „Wszystko postawiłem na Maryję”.

Szczegółowy program

18 maja 2023