Przejdź do treści

Trwa rekrutacja na studia

Jeszcze tydzień, do 11 lipca, odbywa się na naszej Uczelni rekrutacja na studia. Na wybrany kierunek studiów można zapisać się jeszcze przed ogłoszeniem wyników matur.

UKSW proponuje 95 kierunków: od ścisłych i przyrodniczych, poprzez medyczne, po humanistyczne i społeczne. Kształcenie odbywa się na studiach I i II stopnia, jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wśród kierunków humanistyczno-społecznych na Uniwersytecie można studiować między innymi historię, archeologię, politologię, socjologię i kierunki pedagogiczne a także teologię. Uczelnia oferuje także kierunki ścisłe, takie jak chemia, fizyka, matematyka czy informatyka, jak również kierunki przyrodnicze m.in. biologię, inżynierię czy ochronę środowiska, wreszcie kierunki medyczne – kierunek lekarski i pielęgniarstwo.

Dwa miejsca w górę w rankingu „Perspektyw”

Kandydat na studia powinien na swoim koncie zaznaczyć przedmioty, z jakich zdawał maturę, a które są wymagane na określony kierunek studiów. Po uzupełnieniu ogólnych danych o wykształceniu (rodzaj dokumentu – nowa matura i rok uzyskania dokumentu), na stronie pojawi się pole – „edytuj wyniki egzaminów”. To tam należy uzupełnić przedmioty maturalne, co umożliwi to zarejestrowanie się na studia. Wyniki egzaminów należy uzupełnić między 7 a 11 lipca.

Największym zainteresowaniem kandydatów starających się o przyjęcie na nasz Uniwersytet od lat cieszą się niezmiennie psychologia, kierunek lekarski, prawo i ekonomia.

W opublikowanym niedawno w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023, nasza Uczelnia zajęła 11. miejsce wśród polskich uniwersytetów. To wzrost o dwa miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym. W rankingu awans odnotowało jedenaście kierunków, w tym: filologia polska, filologie obce, historia, kulturoznawstwo, administracja, pedagogika specjalna, psychologia, biologia, fizyka i informatyka. W skali całego kraju w pierwszej dziesiątce znalazły się kierunki: archeologia (10. miejsce), filozofia (10.), historia (7.), psychologia (7.) oraz teologia (5.).

Nowy kierunek Big data w analityce społecznej

W tym roku Uczelnia prowadzi po raz pierwszy rekrutację na interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia: big data w analityce społecznej. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie średniej ocen z toku studiów. Kierunek łączy  wiedzę z zakresu nauk socjologicznych z najnowszymi technologiami informatycznymi, umiejętności technologiczne z zakresu wielkich danych cyfrowych, stąd big data, z szeroko rozumianą analityką społeczną.

Zamierzeniem twórców nowego kierunku studiów jest wykształcenie nowoczesnych badaczy społecznych, którzy będą przetwarzać i analizować informacje dotyczące wszystkich dziedzin życia. Wszechstronnie wykształceni absolwenci nowego kierunku znajdą zatrudnienie jako analitycy danych w bankach, firmach doradczych i konsultingowych, eksperci w biznesie i administracji publicznej, a także konsultanci w przedsiębiorstwach, instytucjach administracji centralnej i samorządowej. 

Ważne terminy

Rejestracja na studia odbywa się poprzez Internetową Rejestrację Kandydatów. Opłata rekrutacyjna za każdy wybrany kierunek wynosi 85 zł.

Rekrutacja na wszystkich kierunkach stacjonarnych trwa do 11 lipca. Do tego dnia odbywa się rekrutacja na kierunki niestacjonarne: pedagogikę, pedagogikę specjalną, pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną oraz psychologię.

Natomiast rekrutacja na studia niestacjonarne na kierunku lekarskim trwa do 4 września (wyniki zostaną podane 7 września). Na pozostałych kierunkach niestacjonarnych rekrutacja potrwa do 22 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Wyniki o zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne (oraz niestacjonarne kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, psychologia) zostaną ogłoszone 20 lipca.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych na studia w I turze będzie odbywać się 21, 24, 25 lipca.

Szczegóły odnośnie zasad rekrutacji, harmonogramu i wykazu dokumentów, potrzebnych do przyjęcia na studia znajdują się na stronie rekrutacji.

Kandydaci mogą studiować na UKSW także w trybie niestacjonarnym. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia niestacjonarne znajduje się TUTAJ.

03 lipca 2023