Przejdź do treści

UKSW w czołówce polskich uczelni. Wyniki rankingu Perspektywy 2023

Nasza Uczelnia zajęła 11. miejsce wśród uniwersytetów w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. To wzrost o dwa miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ranking Perspektywy to jedna z najważniejszych klasyfikacji polskich szkół wyższych. Adresowany jest do kandydatów na studia, pomaga w wyborze uczelni lub kierunku studiów.

W ogólnej kategorii wszystkich uczelni akademickich, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, przeskoczyliśmy o jedno miejsce z 42. na 41.

Wielkim osiągnięciem UKSW jest pozycja w kategorii „potencjał naukowy”. Zajmujemy w niej 12. miejsce wśród wszystkich ocenianych polskich podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. To miejsce ex aequo z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

UKSW zajęło 11. miejsce wśród uniwersytetów w rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023.

W rankingu kierunków Perspektywy 2023 sukces odnotowało aż jedenaście naszych kierunków, w tym: filologia polska 13. miejsce (wzrost z 15.), filologie obce 14. (z 17.), historia 7. (z 11.), kulturoznawstwo 11. (z 13.), administracja 14. (z 19.), pedagogika specjalna 13. (z 14.), psychologia 7. (z 8.), biologia 14. (z 15.), fizyka 14. (z 15.), informatyka 16. (z 22.) oraz matematyka 26. (z 28). Największy sukces w tym roku osiągnęły informatyka oraz administracja, awansując o sześć i o pięć pozycji. Filozofia (10. miejsce) i prawo (15.) utrzymały swoje miejsca.

W skali całego kraju w pierwszej dziesiątce znalazły się kierunki UKSW: archeologia (10. miejsce), filozofia (10.), historia (7.), psychologia (7.) oraz teologia (5.).

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego został również ujęty w specjalnych kategoriach rankingu: efektywność naukowa – 23. miejsce, publikacje – 36. oraz wynalazczość – 43. (warto podkreślić, że to kategoria głównie dla uczelni technicznych).

Wszystkie wyniki rankingu: https://2023.ranking.perspektywy.pl/

29 czerwca 2023