Przejdź do treści

UKSW w Przasnyszu

Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz. na przasnyskim rynku otworzyła plenerową wystawę „Przasnysz wczoraj i dziś”.

Twórcami wystawy są seniorzy – uczestnicy pilotażowego programu „Łagodzenie skutków pandemii wśród grup wysokiego ryzyka – osoby 60+”, który został opracowany przez naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Instytutu Polityki i Spraw Socjalnych w Warszawie. Na wystawie pokazano znane w Przasnyszu miejsca: jak wyglądały na początku XX wieku, w okresie międzywojennym oraz tuż po wojnie, i jak wyglądają dzisiaj, co utrwalili na zdjęciach przasnyscy seniorzy, a z zainteresowaniem oglądali i młodzi, i starsi mieszkańcy miasta.

— Jestem wzruszona widząc Państwa zaangażowanie, czując wspaniałą atmosferę, która pozwala na budowanie relacji, lokalnej wspólnoty, na budowanie czegoś dobrego – mówiła dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., zwracając się do seniorów oraz gospodarzy miasta i przedstawicieli samorządowych instytucji, które od czerwca testują innowacyjny Model Interwencji Społecznej.

Wraz z prorektor UKSW wystawę otwierali burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynator projektu Joanna Cieślik oraz dyrektor IPiSS i kierownik projektu dr Elżbieta Bojanowska.

Na zdjęciu od lewej dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia oraz Joanna Cieślik, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu, koordynator projektu

– To jest dla nas bardzo ważny dzień – powiedział burmistrz Łukasz Chrostowski. – Jestem dumny, że nasza gmina znalazła się wśród trzech samorządów Mazowsza, testujących ten projekt. Jego efekty są ogromną wartością dodaną dla naszego życia społecznego.

Wystawie towarzyszyła promocja albumu „Przasnysz dawniej i dziś”, która odbyła się w siedzibie Muzeum Historycznego. To tutaj seniorzy w czasie warsztatów „Wspomnienia Przasnysza” tworzyli wystawę i album. Było to jedno z wielu działań pilotażowych. Dużym zainteresowaniem seniorów cieszyły się także zajęcia sportowe (fitness, rajdy rowerowe, nordic walking), artystyczne i kulturalne (warsztaty rękodzielnicze, zajęcia z batiku, spotkania chóru), komputerowe, a także spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz fizjoterapeutą, co przedstawiła w podsumowującej multimedialnej prezentacji „Kronika projektu” jej uczestniczka Anna Rośleń.

Dyrektor Joanna Cieślik, koordynator projektu, podkreślała dobrą współpracę samorządowych instytucji w realizacji projektu: Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury, Muzeum Historycznym, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

– Zaczynaliśmy spokojnie, a nawet z pewnymi problemami, ale projekt rozwinął się  wspaniale dzięki seniorom. To z radości i optymizmu naszych seniorów, którzy stworzyli wyjątkową grupę, czerpaliśmy siłę do realizacji zadań, wynikających z projektu.

O radości i zadowoleniu uczestników projektu mówiła również jego kierownik dr Elżbieta Bojanowska. – Państwa uśmiech i radość jest najlepszym dowodem na to, że ten projekt ma sens. Dla naszego zespołu to wszystko, co tu zobaczyliśmy jest powodem wielkiej satysfakcji. Dziękujemy za zaangażowanie i za okazane nam zaufanie – dodała.

28 października 2022