Przejdź do treści

UKSW – Wiemy, że jesteś kimś

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przeżył prawdziwe oblężenie podczas sobotniego Dnia Otwartego. Maturzyści, którzy przyjechali na kampus Wóycickiego, mieli okazję, by poznać naszą Uczelnię, wziąć udział w wykładach, warsztatach i powtórkach maturalnych.

– Mam nadzieję, ze skorzystają Państwo z tego pięknego dnia, aby zwiedzić nasz Uniwersytet – mówił ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, witając przybyłych w imieniu ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW. – W ciągu ostatnich 25 lat Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozwinął się wszechstronnie. Nasi studenci mają możliwość nie tylko zdobywania wykształcenia i rozwijania talentów, ale także studiowania w prawdziwie przyjaznej atmosferze. Nasza kadra dydaktyczna i naukowa buduje tożsamość Uczelni, przygotowując zarazem naszych studentów do przyszłej służby społeczeństwu.

ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. podczas rozmowy z Karoliną Majtas

Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., podkreślił, że UKSW chce być Uniwersytetem nowoczesnym, otwartym na wszelkie „inicjatywy młodych ludzi”. Przyznał, że jest naszym studentom szczególnie wdzięczny za autentyczny dialog z kadrą Uczelni, który stanowi o jej sile i wyjątkowości.

Jak zaznaczyła przewodnicząca Samorządu Studentów UKSW, Aleksandra Radwańska, studentka IV roku kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum,  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego głos studentów jest naprawdę „słyszany i rozumiany”, panuje tu niezwykła atmosfera „wspólnoty akademickiej”.

12 wydziałów, 96 kierunków   

W tym roku Dzień Otwarty odbył się pod hasłem „UKSW – Wiemy, że jesteś kimś”. W budynku Auditorium Maximum zaprezentowało się 12 wydziałów – od humanistycznych, przez przyrodnicze i ścisłe, po medyczne. Stoiska przygotowało kilkadziesiąt kół naukowych oraz jednostki ogólnouniwersyteckie, takie jak Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, Centrum Wsparcia Studenta, Biuro Rekrutacji, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Biuro Karier, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością, Dział Pomocy Materialnej, Radio UKSW, Panda TV, Duszpasterstwo akademickie i NZS.

Dzień Otwarty na UKSW

W tym roku każdy z wydziałów mógł zaprezentować się przed kamerami, aby zarówno wszyscy Ci, którzy przybyli na Dzień Otwarty jak i Ci, którzy nie mogli być obecni na kampusie Wóycickiego, mieli szansę naprawdę dobrze poznać nasz Uniwersytet i dokonać przemyślanego wyboru dzięki internetowej transmisji. Prowadzili ją absolwenci naszych studiów licencjackich, studenci dziennikarstwa II stopnia w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW Kinga Kwaczyńska, Karolina Majtas i Bartosz Smółka.

Kandydaci na studia mogli zwiedzić kampus Wóycickiego, wziąć udział w lekcjach pokazowych, warsztatach i zajęciach laboratoryjnych, które poprowadzili wykładowcy UKSW. Maturzyści mogli także skorzystać z powtórek maturalnych z języka polskiego, matematyki, historii i biologii, które, tradycyjnie, cieszyły się dużym powodzeniem.

Jak co roku ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska wydziałów, przy których studenci opowiadali maturzystom o prowadzonych na UKSW kierunkach studiów i wymogach rekrutacji. Na pierwszym piętrze Auditorium Maximum czekali na maturzystów studenci zrzeszeni w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Wyjątkowa atmosfera spotkania

Specjaliści z Biura Karier UKSW doradzali maturzystom czym kierować się przy wyborze kierunku studiów, w jaki sposób zdobywać przydatne doświadczenia i umiejętności podczas nauki na UKSW. Opowiedzieli również w jaki sposób Biuro Karier pomaga studentom i absolwentom naszej Uczelni odnaleźć się na rynku pracy. Uczestnicy programu Erasmus+ opowiedzieli o studiach na zagranicznych uczelniach, w tym o powodach dla których warto odbyć część studiów za granicą.

Podczas wykładu na kampusie Wóycickiego

Zarówno wykładowcy jak i doradcy zawodowi podkreślali, że z roku na rok podczas Dnia Otwartego przybywa maturzystów, którzy chcą dokonywać świadomych i racjonalnych wyborów. Interesuje ich nie tylko co będą studiować, jaki dokładnie program przewiduje dany kierunek, w jakim towarzystwie przyjdzie im spędzić kilka lat, ale przede wszystkim jaka czeka ich przyszłość po zakończeniu studiów. Pytali o staże, praktyki, wyjazdy w ramach programu Erasmus+ czyli to wszystko co ma zwiększyć ich szansę odnalezienia się na trudnym rynku pracy. Przybyli na dzień otwarty maturzyści zgodnie podkreślali wyjątkową atmosferę spotkania na UKSW, życzliwość wykładowców i studentów, chętnych do odpowiedzi na każde pytanie.

W poszukiwaniu wymarzonego kierunku

– Na naszej Uczelni nie czujemy niepotrzebnej presji – mówił Krystian Nowakowski, student z Wydziału Nauk Pedagogicznych. – Można się wiele nauczyć, a jednocześnie każdy spośród wykładowców jest przyjaźnie do studentów nastawiony. Panuje tu prawdziwie rodzinna atmosfera.

W podobnym tonie wypowiadał się Maciej Białek, starosta II roku kierunku lekarskiego z Wydziału Medycznego. Collegium Medicum, który podkreślił, że atmosfera pracy nie musi oznaczać wyścigu szczurów, czego dowodem jest nasza Uczelnia, na której spotkał wspaniałych ludzi – życzliwych wykładowców i wspaniałych kolegów.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z Dnia Otwartego!

06 kwietnia 2024