Przejdź do treści

W drodze po międzynarodowy certyfikat jakości kształcenia

Zakończyła się wizytacja AVEPRO – watykańskiej Agencji Stolicy Apostolskiej do sprawy Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych.
W podsumowującym spotkaniu z ekspertami Agencji wziął udział ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz. prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

– Jakość kształcenia świadczy o wysokim poziomie uczelni, dlatego tak ważne są starania dydaktyków, aby jak najlepiej przekazywać studentom wiedzę. Dotychczas wszystkie kierunki kształcenia na UKSW otrzymały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, ale chcemy wychodzić dalej i starać się o międzynarodowe certyfikaty jakości kształcenia. Mam nadzieję, że wynik wizytacji AVEPRO na wydziałach kościelnych UKSW będzie pozytywny – powiedział ks. prof. Ryszard Czekalski, rektor UKSW po spotkaniu podsumowującym wizytę grupy ekspertów z watykańskiej Agencji.

Wizytacja zewnętrzna in situ rozpoczęła się 4 marca 2024 roku na Wydziale Teologicznym, następnie eksperci odwiedzili Wydział Prawa Kanonicznego. Dwa kolejne dni wizytacji miały miejsce na kampusie przy ul. Wóycickiego, gdzie mieszczą się siedziby Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydziału Studiów nad Rodziną. Każdy dzień obejmował spotkanie z zespołem do spraw samooceny poszczególnych wydziałów oraz władzami wydziałów i instytutów. Eksperci rozmawiali również z pracownikami, doktorantami i studentami. Istotnym elementem wizytacji było poznanie zaplecza badawczego i dydaktycznego UKSW oraz partnerów zewnętrznych poszczególnych jednostek.

– Poddanie się ocenie instytucjonalnej dokonywanej przez AVEPRO jest obowiązkiem wynikającym z aktów prawnych Stolicy Apostolskiej. Prawo dotyczące szkolnictwa wyższego i systemu kształcenia na wydziałach kościelnych obowiązuje także cztery spośród dwunastu wydziałów UKSW. Czas spędzony z ekspertami Agencji był bardzo dobry, a wstępne uwagi poczynione podczas spotkań z pewnością zostaną zaaplikowane na naszym Uniwersytecie – dodał rektor UKSW.

W skład komisji z nominacji AVEPRO weszli:

– dr Mariola T. Kozubek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – przewodnicząca,

– ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie) – ekspert,

– ks. prof. dr hab. Pavol Dancák (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja) – ekspert,

– ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) – ekspert,

– Jadwiga Gorol (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – przedstawicielka studentów.

AVEPRO to Agencja Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych. Została erygowana przez papieża Benedykta XVI pismem z 19 września 2007 roku.

Bezpośrednim celem AVEPRO jest podjęcie ścisłej i harmonijnej współpracy z wydziałami i uniwersytetami kościelnymi w całej Europie, zgodnie z wymogami ustalonymi przez Konstytucję Apostolską Veritatis gaudium. Ma ona pomóc w tworzeniu solidnych procedur sprzyjających zapewnieniu jakości kształcenia, zgodnych z wymaganiami Procesu Bolońskiego oraz Europejskimi Standardami i Wskazówkami dotyczącymi Zapewnienia Jakości w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (ESG).

Przyjęte przez AVEPRO zasady oceny jakości kształcenia zostały wypracowane w oparciu o standardy stworzone przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ENQA), Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (EUA), Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego (EURASHE) oraz Europejską Unię Studentów (ESU, znaną poprzednio jako ESIB) i przyjęte przez europejskich ministrów edukacji w roku 2005.

AVEPRO dba o to, aby instytucje z nią współpracujące spełniały standardy międzynarodowe, jednocześnie przestrzegając zaleceń Konstytucji Sapientia Veritatis gaudium w świetle zmieniających się okoliczności zewnętrznych.

08 marca 2024