Przejdź do treści

Warsztaty Nauk Społecznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW

Ponad 600 uczniów z osiemnastu szkół ponadpodstawowych wzięło udział w Warsztatach Nauk Społecznych, zorganizowanych przez Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW.

– Jesteście tu, bo chcecie się czegoś dowiedzieć. My jesteśmy tu, bo, wydaje nam się, że nasze badania mogą pomóc Wam coś odkryć i zrozumieć – mówił Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz., zwracając się do zebranych w Auli Schumana uczniów. – Odkrywajcie z otwartym umysłem i sercem naszą Uczelnię. Mam nadzieję, że się Wam u nas spodoba.

Dr hab. Michał Gierycz mówił w swoim wystąpieniu, że uniwersytet jest miejscem, w którym podejmowana jest interdyscyplinarna próba poznania i rozumienia natury oraz porządku świata. Podkreślił brak sprzeczności między nauką a wiarą. Gdyby tej wiary, mówił Dziekan WSE, zabrakło, idea uniwersytetu również musiałaby ostatecznie upaść. Nie miałyby już sensu Wydziały, jako części jednej całości, pozostającej ze sobą w ciągłym dialogu.

Dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz. zaznaczył, że brak zainteresowania prawdą o rzeczywistości, odkrywaną przez różnorakie gałęzie wiedzy, ostatecznie oznaczałby brak zainteresowania prawdą. A bez poszukiwania prawdy „nie ma nauki, pozostaje ideologia”. Dlatego, jak mówił Dziekan WSE, nie należy się bać związku nauki i wiary. Poniekąd paradoksalnie, dodał Dziekan WSE, to właśnie wiara dzisiaj ratuje naszą rozumność.

dr hab. Michał Gierycz, prof. ucz.

Warsztaty Nauk Społecznych odbywają się na naszej Uczelni po raz drugi. W tym roku, przyszli studenci mogli zarejestrować się na jeden z ośmiu warsztatów prowadzonych przez wykładowców WSE, a także odwiedzić stoiska kół naukowych działających na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW. Swoje stoiska wystawiły cztery koła: Koło Naukowe Badań nad Europą, Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej UKSW „Social Iustice”, Koło Naukowe Socjologii UKSW i Koło Centrum Gospodarki Światowej.

Rola pieniądza, zarządzanie kryzysem

Przed rozpoczęciem zajęć warsztatowych maturzyści wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Radosława Zenderowskiego pt. „U progu nowego (nie)ładu międzynarodowego. Wyzwania dla Polski i Europy”.

– Jakim politykiem mógłbyś być? Czy przywódcą człowiek się rodzi czy nim zostaje? Dlaczego w historii pojawiło się tylu psychopatycznych polityków? – zastanawiała się dr Monika Brzezińska podczas cieszących się największym powodzeniem zajęć z zakresu psychologii politycznej. Posługując się symboliką kolorów, prelegentka zaprezentowała uczniom, proste i ciekawe metody pozwalające na odkrycie własnego i cudzego potencjału przywódczego.

Nie brakowało chętnych do udziału w warsztatach poświęconych roli pieniądza w gospodarce. Dr Adam Zając zdefiniował pojęcie pieniądza, omówił jego funkcje i cechy, przedstawiając jego ewolucję od barteru po waluty wirtualne. Przedstawił ponadto rodzaje zabezpieczeń banknotów przed fałszerstwem.

Podczas warsztatów poświęconych roli pieniądza w gospodarce

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone przed dr. Piotra Zakrzewskiego warsztaty dotyczące zarządzaniem w kryzysie na przykładzie przygotowań do matury.

– „Quo vadis Europo” – pytała dr hab. Anna Skolimowska, prof. ucz. podczas warsztatu poświęconego analizie wyzwań z jakimi konfrontowana jest współczesna Europa. Analiza osadzona została w debacie nad międzynarodową rolą i tożsamością Unii Europejskiej.

– Czy androidy będą naszymi przyjaciółmi – zastanawiał się dr Marcin Choczyński podczas wykładu poświęconego socjologicznym prognostykom naszej przyszłości. Prelegent podkreślił, że sztuczna inteligencja oraz udoskonalone socjologiczne koncepcje rozwoju społecznego wyprzedzają niekiedy fabuły książek, seriali i filmów science fiction prowokując nas do stawiania pytań o istotę naszego przyszłego życia.

Warsztaty Nauk Społecznych na WSE UKSW odwiedziły setki licealistów

– Kim są polscy boomerzy? Ile mają lat? Kiedy zaczyna się starość – pytała dr Martyna Kawińska, która podczas warsztatów dla licealistów, unikając stereotypów, analizowała postawy, zachowania i przekonania wobec pojęcia wieku.

Ciekawą koncepcję „miasta osobistego”, przydatną w badaniu dużych miast, zaprezentowała maturzystom dr Agata Rozalska. Owa koncepcja zakłada subiektywny ogląd miasta, widzianego fragmentarycznie, przez pryzmat uczuć, emocji i osobistych wrażeń.

Dr Izabela Bukalska poświęciła swe warsztaty istocie dźwięku, zwłaszcza niewerbalnego, jako specyficznemu nośnikowi znaczeń. Podkreśliła, że dla badaczy społecznych korzystanie z zapisów dźwiękowych, w tym nagrań wywiadów, jest czymś naturalnym. Podczas warsztatów dr Izabela Bukalska odtworzyła wybrane fragmenty reportaży radiowych, w których „potencjał brzmieniowy” został wykorzystany do opowiedzenia historii i opowiedzenia odpowiednich stanów i emocji.

W poszukiwaniu Prawdy

– Liczba uczestników dzisiejszych warsztatów robi ogromne wrażenie – zwróciła się do licealistów dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich i administracji  WSE, koordynator Komitetu Organizacyjnego Warsztatów Nauk Społecznych, zapraszając ich do studiów na naszej Uczelni. – To może być początek Państwa przygody na naszym Uniwersytecie. Został on powołany do poszukiwania Prawdy. I my tej Prawdy szukamy.

Dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. ucz., przywołując postać patrona Uczelni kardynała Stefana Wyszyńskiego, przytoczyła jego słowa: „Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”.

Prezentacja Koła Centrum Gospodarki Światowej działającego na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z wydarzenia

Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW prowadzi następujące kierunki studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne (I i II stopień), socjologia (I i II stopnia), europeistyka (studia I stopnia), politologia (studia I i II stopnia), ekonomia, zarządzanie, praca socjalna (studia I stopnia), ekonomia menedżerska i Big Data w analityce społecznej (studia II stopnia)

04 marca 2024