Przejdź do treści

Wielki Post to czas pojednania 

Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski przewodniczył Mszy Świętej dla studentów i pracowników naszej Uczelni w Środę Popielcową. 

– Razem z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. W Środę Popielcową stajemy wszyscy jako grzesznicy, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia, przebaczenia i oczyszczenia. Przez 40 dni będziemy przygotowywać nasze serca na święta zmartwychwstania Chrystusa. W tym czasie, przez moc tego wydarzenia możemy uzyskać odnowienie więzi, jaką nawiązaliśmy z Bogiem w dniu chrztu świętego. Wielki Post to czas pojednania, dobrze go wykorzystajmy prosząc o moc Bożą, o większą wiarę dla nas, miłość i nadzieję a także pojednanie. Potrzeba nam wewnętrznego spokoju, zajrzenia w głębię serca, aby nie tylko je uspokoić, ale też ożywić i stanąć w prawdzie przed Najwyższym, stać się lepszym dla swego otoczenia i wspólnoty, w której żyjemy. Módlmy się dziś za wszystkich, którzy tworzą wspólnotę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  – powiedział Rektor, rozpoczynając Mszę Św. w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis. 

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Homilię wygłosił ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz. OCarm, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Ksiądz profesor w kazaniu zwrócił uwagę, że to kolejny Wielki Post w naszym życiu. I choć jest to zawsze ten sam okres liturgiczny, to za każdym razem przystępujemy do niego z nowymi doświadczeniami, z nowymi nadziejami, wyzwaniami, być może obawami. Ks. profesor zachęcał aby u progu tego szczególnego czasu zadać sobie kilka pytań: z jakim bagażem przystępuję do tego szczególnego okresu? Jak chcę go przeżyć? Jak chcę realizować postanowienia wielkopostne w stosunku do drugiego człowieka? 

Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.

– Czy zadajemy sobie pytanie, co niosę? Swoim życiem, swoimi gestami, swoim zachowaniem? Co niosę sobą innym ludziom? Skupmy na tym, co tak naprawdę chcemy nieść drugiemu człowiekowi – zachęcał dziekan WPK – Zechciejmy na początku tego Wielkiego Postu zadać sobie pytanie czym, w znaczeniu pozytywnym, „chcemy zarażać drugiego człowieka?”. Dobrem czy pesymizmem? Zechciejmy jednym z naszych wielkopostnych postanowień uczynić chęć niesienia dobra, radości i pokoju drugiemu człowiekowi – powiedział na zakończenie. 

Ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. ucz.

Po homilii nastąpił obrzęd posypania głów popiołem. W Eucharystii uczestniczyli studenci, pracownicy oraz przedstawiciele władz Uniwersytetu. 

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Dziękując za słowa i pointę kaznodziei ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW zaapelował do zebranych, by przez 40 dni pozostali z postawionym przez ks. prof. Dariusza Borka, pytaniem: „co każdy z nas niesie”. 

– Ważne byśmy nieśli dobro dla siebie i wokół nas, w naszych rodzinach i na Uniwersytecie. Dobiega końca dzisiejsza liturgia, która inauguruje czas Wielkiego Postu w Kościele – mówił ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Niech Boże słowa towarzyszą nam na ten czas pokuty i pojednania – zakończył Rektor UKSW. 

Msza Święta w Środę Popielcową była sprawowana także na kampusie przy ulicy Wóycickiego, w kościele akademickim św. Józefa. Mszy Św. przewodniczył i homilię wygłosił duszpasterz akademicki ks. Artur Chejnowski. 

14 lutego 2024