Przejdź do treści

Wspólnie dla odbudowy Pałacu Saskiego

Prowadzenie badań naukowych, promocja i rozpowszechnianie sztuki oraz organizacja wydarzeń o charakterze popularno-naukowym to główne założenia umowy podpisanej pomiędzy Spółką Pałac Saski a UKSW.

Wspólne działania obu instytucji są związane z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.

Porozumienie zostało podpisane przez reprezentujących Spółkę: prezesa Jana Kowalskiego i członka zarządu Roberta Bernisza oraz rektora UKSW, ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego.

Na zdjęciu od lewej: ks. prof. Waldemar Graczyk, ks. prof. Ryszard Czekalski, Jan Kowalski, Robert Bernisz

Celem współpracy jest zapewnienie najwyższej jakości odbudowanym gmachom, z uwzględnieniem wszystkich szczegółów historycznych i kulturowych. Współpraca będzie polegać na realizacji zadań z zakresu nauki i sztuki oraz pracy badaczy Uniwersytetu z różnych dyscyplin tak, aby zapewnić dbałość o dziedzictwo kulturowe.

– Bardzo się cieszę, że nasz Uniwersytet stanie się współpracownikiem tak wspaniałej idei, jaką jest odbudowa Pałacu Saskiego. Czujemy się zaszczyceni, że znajdziemy się w gronie osób, które będą współtworzyły historię na nowo. Mam nadzieję, że nasi historycy, archeolodzy, historycy sztuki dobrze przysłużą się przy odbudowie – powiedział Rektor UKSW.

Obie strony zobowiązały się do zapewnienia realizacji przedsięwzięcia w poszanowaniu jego wysokiej rangi oraz historycznego charakteru, w trosce o dobro wspólne i polskie dziedzictwo kulturowe. Szczegółowe zobowiązania zostaną doprecyzowane odrębnymi umowami.

Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla i kamienic przy ul. Królewskiej 6, 8 i 10/12 zakłada przywrócenie historycznych gmachów w formie z sierpnia 1939 roku. 11 listopada 2018 roku, podczas obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, prezydent RP Andrzej Duda zainaugurował odbudowę Pałacu Saskiego, jako trwałego pomnika niepodległości oraz symbolu ciągłości państwowej. Odbudowa budynków tworzących przed 1939 rokiem zachodnią pierzeję pl. Piłsudskiego zwieńczy dzieło powojennej odbudowy stolicy. Realizacja inwestycji jest przewidziana na 2030 rok.

18 maja 2023