Przejdź do treści

Współpraca na rzecz chorych w śpiączce

Prowadzenie wspólnej działalności naukowej a docelowo także powołanie Kliniki Leczenia Chorych ze Śpiączką UKSW to główne założenia umowy zawartej pomiędzy nasza Uczelnią a Fundacją „AKOGO?” i spółką Budzik.

Porozumienie podpisali rektor, ks. prof. Ryszard Czekalski, Ewa Błaszczyk – Janczarska prezes Fundacji oraz prof. Wojciech Maksymowicz prezes zarządu spółki „Budzik”.

– Bardzo się cieszę, że możemy podjąć współpracę na rzecz tego wspaniałego dzieła, które rozpoczęła Pani Prezes. Inicjatywa, także dzięki profesorowi Maksymowiczowi, rozrasta się w Warszawie, w Polsce i na świecie. Cieszę się, że nasz Uniwersytet będzie miał zaszczyt być jej częścią. Życzmy sobie, aby współpraca była owocna na rzecz potrzebujących – powiedział Rektor UKSW podpisując umowę.

Na zdjęciu od lewej ks. prof. Ryszard Czekalski, Ewa Błaszczyk – Janczarska, prof. Wojciech Maksymowicz

Według porozumienia działalność naukowa będzie dotyczyła przede wszystkim przygotowania i prowadzenia wspólnego projektu badawczego dotyczącego nieinwazyjnych metod stymulacji mózgu stosowanych u chorych z przewlekłym upośledzeniem świadomości.

Ponadto strony skupią się na diagnostyce neurofizjologicznej i monitorowaniu pracy mózgu chorych po ciężkich urazach lub z encefalopatią z powodu niedokrwienia. Wspólnie prowadzona będzie także diagnostyka oraz terapia psychologiczna i neurologopedyczna chorych z przewlekłym upośledzeniem świadomości. Porozumienie zakłada też świadczenie pomocy rodzinom chorych.

W ramach umowy prowadzona będzie również działalność dydaktyczna realizowana na bazie Budzik sp. z o.o. dla studentów UKSW.  Będzie ona dotyczyła studentów kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, psychologii i pracy socjalnej.

Docelowo planowane jest wspólne utworzenie Kliniki Leczenia Chorych ze Śpiączką UKSW, która składać się będzie z dwóch oddziałów: Oddziału leczenia śpiączki u dzieci na bazie „Kliniki Budzik dla Dzieci” mieszczącej się przy ulicy Dzieci Polskich 20 w Warszawie oraz Oddziału leczenia śpiączki u dorosłych na bazie „Kliniki Budzik dla Dorosłych” mieszczącej się przy ul. Kondratowicza 8 w Warszawie.

Działająca od 2002 roku Fundacja „AKOGO?”  zajmuje się systemowym rozwiązywaniem problemów osób w śpiączce. Dzięki jej staraniom powstała Klinika „Budzik” – pierwszy w Polsce wzorcowy ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. Klinika świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem rozmaitych, nowatorskich metod leczenia, diagnostyki oraz najszerszego wachlarza metod neurorehabilitacji.
Z inicjatywy Fundacji uruchomiono program leczenia dorosłych ze śpiączką (listopad 2016 r.), co umożliwiło otwarcie pierwszego oddziału „wybudzeniowego” dla dorosłych przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.  Uruchomiono także Klinikę „Budzik” dla dorosłych w Warszawie. W lutym 2020 r. uruchomiono przychodnię konsultacyjno-medyczną „Akogo-med”. Obecnie Fundacja pracuje nad uruchomieniem kolejnych programów eksperymentalnych dla pacjentów w śpiączce, m.in. z wykorzystaniem komórek macierzystych.

23 stycznia 2024