Przejdź do treści

Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie

Wspieranie działań edukacyjnych, popularyzacja wiedzy, kształcenie specjalistów w zakresie prawa oraz organizacja praktyk studenckich to główne założenia umowy podpisanej pomiędzy UKSW a OIRP.

Porozumienie podpisali prof. dr hab. Rafał Stankiewicz, wicedziekan Rady oraz ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW. Umowa zakłada szeroko pojętą współpracę na rzecz kształcenia nowoczesnej kadry specjalistów oraz ich rozwoju zawodowego.

Na zdjęciu ks. prof. Ryszard Czekalski, prof. Rafał Stankiewicz

Mec. Włodzimierz Chróścik, wicedziekan Rady przedstawił założenia współpracy mającej na celu przybliżenie studentom działalności Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w tym zasad odbywania aplikacji radcowskiej.

Strony zobowiązały się m.in. do organizowania i promowania wspólnych wykładów, spotkań, konferencji i projektów naukowych. Wyraziły także wolę wspierania inicjatyw o charakterze edukacyjnym, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk związanych z kształceniem prawników.

Zobowiązano się także do współpracy przy organizacji praktyk studenckich oraz podejmowania inicjatyw na rzecz doskonalenia kompetencji studentów.

Podstawą realizacji poszczególnych przedsięwzięć będą dodatkowe umowy obejmujące szczegółowe kwestie techniczno-organizacyjne i finansowe.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony a za jej realizację będą odpowiadać ze strony OIRP prof. dr hab. Rafał Stankiewicz zaś ze strony UKSW dr hab. Bogumił Szmulik, prof. ucz. dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz r. pr. dr hab. Jacek Jaworski, prof. ucz. prodziekan WPiA.

Na zdjęciu od lewej: r. pr. Szymon Jelonek, dr hab. Jacek Jaworski, prof. ucz; Włodzimierz Chróścik; ks. prof. Ryszard Czekalski; prof. Rafał Stankiewicz
14 listopada 2023