Przejdź do treści

Współpraca z tanzańską uczelnią

Prowadzenie wspólnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Specjalistyczne Studia Teologiczne (STS) to główny cel umowy podpisanej pomiędzy UKSW a Jordan University College w Morogoro, w Tanzanii.

Porozumienie podpisali przedstawiciele władz oraz Wydziałów Teologicznych obu Uniwersytetów.

– Mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna, przyniesie korzyści obu uczelniom oraz przyczyni się do wymiany studenckiej i naukowej – powiedział ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz., prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, który w imieniu JM rektora, ks. prof. Ryszarda Czekalskiego podpisywał umowę z ramienia UKSW wraz z dziekanem Wydziału Teologicznego, ks. prof. Piotrem Tomasikiem.

Na zdjęciu od lewej ks. prof. Piotr Tomasik; ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.; o. dr Jacek Górka

Jest to pierwsza umowa międzynarodowa o studiach wspólnych. Głównym jej celem jest określenie zasad i warunków współpracy obu uczelni przy prowadzeniu studiów wspólnych w zakresie teologii na kierunku Specjalistyczne Studia Teologiczne, o profilu ogólnoakademickim,  które zostaną zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego. Wedle zawartego porozumienia studia odbywać się będą w obu uczelniach równolegle a studenci będą mogli być włączani do projektów badawczych realizowanych w UKSW oraz JUcO. Studia wspólne będą obejmować interdyscyplinarne kształcenie studentów

– Nasza uczelnia jest najbardziej międzynarodową uczelnią w Afryce, mamy ok. 600 studentów dwudziestu narodowości – wyjaśnił reprezentujący tanzański uniwersytet i rektora prof. Bertrama Baltasara Mapundę, o. dr Jacek Górka, dyrektor ds. umiędzynarodowienia JUcO – Współpraca z UKSW, która się zawiązała już jakiś czas temu jest dla nas bardzo ważna. Stwarza wiele możliwości dla studentów z Afryki. To przede wszystkim organizacja nauczania katolickiego, ale także zaczerpnięcie z tej wielkiej tradycji i mocy naukowej Uniwersytetu. My jesteśmy młoda uczelnią i brakuje nam tego zaplecza, które znajdujemy na UKSW – dodał.

Na zdjęciu od lewej: ks. prof. Jarosław Różański; ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. ucz.; ks. prof. Marek Tatar; ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz.; o. dr Jacek Górka; ks. prof. Piotr Tomasik; ks. dr Mariusz Boguszewski

Kształcenie studentów na kierunku SST będzie oparte na najwyższych standardach dydaktycznych i badawczych. Studenci będą mogli dodatkowo, po spełnieniu warunków określonych przez Stolicę Apostolską, uzyskać dyplom licencjata kanonicznego (łac. Licentia in sacra Theologia) wydawany przez UKSW.

Za nadzór nad prowadzeniem studiów wspólnych ze strony UKSW będzie odpowiadał dziekan Wydziału Teologicznego a ze strony JUCo dziekan Wydziału Filozofii i Teologii. Ponadto uczelnie powołają zespół opiniodawczy w sprawie ustalenie wspólnego harmonogramu zajęć na każdy rok oraz prowadzenia studiów wspólnych, w skład którego wejdą pracownicy obu instytucji.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

14 września 2023