Przejdź do treści

Współpraca ze Szpitalem Grochowskim

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka to kolejna placówka systemu ochrony zdrowia, która podjęła współpracę z UKSW w zakresie kształcenia kadr medycznych.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz władze placówki: dr hab. n. med. Beata Jagielska, prezes zarządu i dr Tadeusz Masiowski, członek zarządu podpisali umowę obejmującą działalność kliniczną, dydaktyczną i badawczą.

– Rozwój bazy dydaktycznej i klinicznej UKSW jest podstawą do rozwoju Wydziału Medycznego. Collegium Medicum. Cieszę się, że dzięki otwartości kolejnej placówki medycznej możemy myśleć o poszerzaniu oferty kształcenia w naukach medycznych. Szpital Grochowski to bardzo dobra jednostka, w której nasi studenci będą mogli zdobywać niezbędne umiejętności praktyczne – powiedział rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski po podpisaniu umowy.

Na zdjęciu od lewej Elżbieta Lanc, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, dr hab. n. med. Beata Jagielska, dr Tadeusz Masiowski

Umowa z Szpitalem Grochowskim obejmuje działania na rzecz Katedry Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UKSW, która przy wykorzystaniu bazy leczniczej jednostki będzie prowadziła zadania dydaktyczne i badawcze, zaś w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych również kliniczne.

Szpital Grochowski za sprawą współpracy z WM.CM UKSW będzie mógł zwiększyć liczbę wykwalifikowanej kadry medycznej, gwarantującej udzielanie świadczeń zdrowotnych na poziomie klinicznym, ponadto możliwe będzie poszerzenie udzielanych świadczeń.

Współpraca ze Szpitalem Grochowskim nawiązana została przy dużym wsparciu władz marszałkowskich województwa mazowieckiego. W uroczystym podpisaniu umowy wzięła udział Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

12 maja 2023