Przejdź do treści

Wszystko o Szkole Doktorskiej

Pierwszy w historii Uczelni Dzień Organizacyjny Szkoły Doktorskiej UKSW, wydarzenie skierowane do studentów, którzy rozważają rekrutację do tej Szkoły oraz dla wszystkich zainteresowanych tematyką doktoratu i kariery naukowej, zorganizował Samorząd Doktorantów UKSW.

– To wspaniale, że wśród naszych studentów znajdują się osoby, które chcą rozwijać się naukowo. Zależy nam na tym, aby jak największa ich liczba miała szansę aplikowania do Szkoły Doktorskiej – mówiła dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz., prorektor ds. studenckich i kształcenia inaugurując Dzień Organizacyjny Szkoły Doktorskiej w imieniu ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, rektora UKSW i nadzorującego Szkołę Doktorską ks. dr. hab. Marka Stokłosy, prof. ucz., prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. – Dobrze się stało, że Samorząd Doktorantów zorganizował spotkanie dla przyszłych doktorantów, swego rodzaju platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Ufam, że pozwoli to naszym studentom przygotować odpowiednio wcześnie projekty badawcze, co zwiększy ich szanse przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Zależy nam szczególnie na tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych, by nauczyć naszych studentów, przyszłych doktorantów, porzucenia rywalizacji i skupienia się jedynie na indywidualnym sukcesie na rzecz, tak niezbędnej w pracy badawczej, umiejętności pracy zespołowej.

dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

Zainteresowani udziałem w Dniu Organizacyjnym Szkoły Doktorskiej – absolwenci studiów magisterskich, studenci IV i V roku jednolitych studiów magisterskich oraz studiów II stopnia, mogli zapoznać się z zasadami rekrutacji do Szkoły Doktorskiej podczas wykładu dr. hab. Sebastiana Sikorskiego, prof. ucz. z Wydziału Prawa i Administracji UKSW. O korzyściach płynących z podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej i przygotowania pracy doktorskiej opowiedzieli przedstawiciele Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW. Warsztat z zakresu tworzenia koncepcji pracy badawczej poprowadziła prof. dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, o zasadach tworzenia CV naukowego i przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej mówił Jarosław Olszewski, prezes Fundacji Work & Science. Szkolenie z zakresu wystąpień publicznych przeprowadzili przedstawiciele Akademii Retoryki.

Połączyć teorię z praktyką

Jakub Płoski student V roku filozofii, chciałby w Szkole Doktorskiej kontynuować badania nad XVII wieczną filozofią angielską, które rozpoczął podczas studiów na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Absolwentka archeologii na Wydziale Nauk Historycznych UKSW, Katarzyna Wojciechowska, pracę w terenie chciałaby połączyć z działalnością naukową. Zamierza zająć się ratowaniem dziedzictwa kulturowego, a w sposób szczególny katalogowaniem ocalałych XVII wiecznych polskich dworów.

O prowadzeniu w przyszłości samodzielnego stanowiska archeologicznego, myśli Justyna Ciszewska, absolwentka archeologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. W najbliższym czasie, podczas kształcenia w Szkole Doktorskiej na UKSW, chciałaby skupić się na badaniach archeologicznych na terenie Polski.

Podczas Dnia Organizacyjnego Szkoły Doktorskiej

Rafał Vobożil, po studiach magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim, wraca na UKSW, do swojej Alma Mater, w której studiował politologię na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym. Podkreślił, że chciałby kontynuować kształcenie na naszej Uczelni, bo poznał ją bardzo dobrze i właśnie tutaj będzie mógł zająć się interesującym go zagadnieniem, czyli wpływem bieżących decyzji politycznych na gospodarkę, szczególnie zaś kondycję spółek skarbu państwa.

Znajomi polecili Paulinie Surgiel, absolwentce Akademii Pedagogiki Specjalnej, a wcześniej studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, kształcenie w naszej Szkole Doktorskiej. Chciałaby podjąć prace badawcze nad spektrum autyzmu, zwłaszcza ze względu na dobry kontakt z wykładowcami i naukowcami.

Pierwsze kroki w świecie nauki

Do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW zachęcała Małgorzata Jaroszek, członek zarządu Samorządu Doktorantów, absolwentka dziennikarstwa w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, która w Szkole Doktorskiej zajmuje się badaniem strategii komunikacyjnej i wizerunku medialnego liderów politycznych. Nasza Szkoła Doktorska stwarza, jej zdaniem, doskonałą możliwość, połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką, a także poszukiwania prawdy.

Mariola Pirek

– Dzisiejsze spotkanie to doskonała okazja, by wszyscy zainteresowani przyszłą karierą naukową mogli zgłębić strukturę naszej Szkoły Doktorskiej i zrozumieć, jakie kroki należy podjąć, aby stać się jej częścią – mówiła Mariola Pirek, przewodnicząca Samorządu Doktorantów UKSW. – Dlatego skupiamy się na prezentacji zasad rekrutacji, kryteriów, jakie muszą spełnić kandydaci. Dzisiejsze warsztaty i konsultacje to nie tylko szansa na zdobycie cennych wskazówek, ale również okazja do zadania pytań i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z przyszłym kształceniem w Szkole Doktorskiej. Szczerze wierzę, że dzisiejsze spotkanie otworzy przed wieloma z Was nowe perspektywy i pomoże stawiać pierwsze kroki w świecie nauki.

12 kwietnia 2024