Przejdź do treści

II EDYCJA PLEBISCYTU EKOLOGICZNEGO – WIELKA GALA WRĘCZENIA NAGRÓD

31.01.2024

Celem plebiscytu jest wyłonienie najbardziej wartościowych i nowatorskich projektów związanych z ochroną przyrody, ekologią, odnawialnymi źródłami energii, racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi oraz edukacją ekologiczną.

W ten sposób chcemy docenić wybitne prace, innowacje, badania i wynalazki, które chronią życie na naszej planecie.

Już 31 stycznia podczas Wielkiej Gali Plebiscytu Ekologicznego dowiemy się, kto zdobył I miejsce, a kto został wyróżniony.

Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu nasza wspólna zielona przyszłość do Auli Schumana, Kampus Wóycickiego, bud. nr 21, godz. 11:00

A oto program wydarzenia:

11.00uroczyste rozpoczęcie

Przemówienia powitalne:

prof. dr hab. Jacek Tomczyk – Dyrektor Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW

ks. prof. ucz. dr hab. Marek Stokłosa – Przewodniczący Kapituły Konkursu

Andrzej Różycki – z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Przedstawiciel Fundacji Orlen

Anna Piwowarczyk – Przedstawiciel Fundacja Polska z Natury

prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki – Przedstawiciel Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska

11.30-12.30panel ekspercki „Przyszłość Wisły”

Prowadzący: dr Marcin Klimski

Uczestnicy:

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

dr Monika Bukacińska, UKSW

dr Dariusz Bukaciński, UKSW

dr Jacek Engel, Fundacja Greenmind

12.30-13.00przerwa kawowa

13.00-13.15występ artystyczny

13.15-14.00uroczysterozdanie nagród II edycji Eko Plebiscytu

14.00-14.15występ artystyczny

14.15-15.00lunch

Organizatorem plebiscytu ekologicznego „Wspólna Zielona Przyszłość” jest Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.

Darczyńcą plebiscytu jest Fundacja Orlen

Wydarzenie sponsorują:  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Fundacja Polska z Natury oraz Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska.

Inicjatywę wspierają: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Patronami medialnymi są magazyn Biznes i Ekologia oraz Radio Wnet.

Więcej informacji na: www.ekoplebiscyt.uksw.edu.pl