Przejdź do treści

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prawa dziecka w 100-lecie Deklaracji Genewskiej (1924-2024)”

21.05.2024

Konferencja odbędzie się 21 maja na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Konferencja zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się w formie stacjonarnej i online.

Konferencja objęta została honorowym patronatem JM Rektora UKSW ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego oraz patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Wykład wprowadzający wygłoszą prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss oraz prof. dr hab. Wiesław Theiss Prawa dziecka – między Deklaracją Genewską a Korczakowskim apelem

Dzisiaj w 2024 r. w stulecie Deklaracji Genewskiej, pierwszego zapisu praw dzieci, w tym prawa do życia w pokoju wyspecjalizowane podmioty informują o ciągle niewystarczającej, w stosunku do potrzeb, pomocy humanitarnej skierowanej do dzieci, które z różnych powodów pozostają w sytuacji zagrożenia życia i rozwoju. Czy to oznacza, że większy wpływ na realizację praw dziecka mają rozwiązania polityczne i gospodarcze, aniżeli pomoc, opieka i wychowanie? Współcześnie wydaje się oczywiste, że obydwa kierunki działania na rzecz dobra dziecka – opieka i wychowanie oraz międzynarodowa polityka prowadzona w duchu pojednania i dialogu – muszą iść w parze.

Proponowana tematyka wystąpień:

  1. Dziecko i dzieciństwo – pytania o unifikację konceptualizacji oraz tożsamość i kierunki badań.
  2. „Nie ma dzieci są ludzie” – pedagogiczna spuścizna Janusza Korczaka i jej recepcja.
  3. Prawa dziecka – historia, teraźniejszość, perspektywy.
  4. Ochrona praw dziecka w systemie prawnym polskim i międzynarodowym.
  5. Założony i rzeczywisty stan przestrzegania praw dziecka.
  6. Prawa dziecka w percepcji dzieci i dorosłych – rodziców, nauczycieli, specjalistów.
  7. Przestrzeganie praw dziecka w środowiskach życia, opieki i wychowania w kontekście realiów współczesnego świata – możliwości i bariery.
  8. Praktyczne wyzwania i rekomendacje w zakresie przestrzegania praw dziecka.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/z8ssjmY9vg3Wns2VA

Kontakt: konferencja.eduglobal@uksw.edu.pl