Przejdź do treści

Konferencja „Dziecko i dzieciństwo w sytuacji zagrożenia kryzysem– kontekst wojny”

30.05.2023

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej odbędzie się 30 maja w formie stacjonarnej i online za pośrednictwem platformy (Zoom).

Organizatorami konferencji są: Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zgłoszenia udziału w konferencji są przyjmowane do 10 maja 2023 poprzez formularz zgłoszenia.

Możliwy jest udział w formie aktywnej (referat, przedstawienie dobrych praktyk/doświadczeń reprezentowanej instytucji w przypadku praktyków) lub biernej (bez wystąpienia).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W razie pytań i wątpliwości należy kontaktować się mailowo: konferencja.eduglobal@uksw.edu.pl

Proponowana tematyka wystąpień:

1. Wojna i inne sytuacje kryzysowe w życiu dziecka

2. Portret dziecka – ofiary wojny

3. Obrazy dziecięcego świata z czasu wojny

4. Dziecko w obliczu uchodźstwa wojennego

5. Ochrona dziecka i dzieciństwa w czasie wojny

6. Doświadczenia i perspektywy badawcze nad dzieckiem i dzieciństwem z czasu wojny

7. Wielopłaszczyznowe wsparcie i pomoc dziecku w kryzysie

8. Dzieci wojny – „stracone pokolenie” bez przyszłości?

9. Spotkanie z „innym” – w kontekście polskich doświadczeń na przykładzie uchodźców wojennych